Akkumulátor-vásárlás, üzembe helyezés, beszerelés

Főbb akkumulátortechnikai fogalmak, meghatározások

Az akkumulátortechnika világában járatlan embereknek misztikusnak tűnhetnek az elektrokémiai áramforrások kapcsán alkalmazott fogalmak, meghatározások, szabványkövetelmények.

Az akkumulátorok címkéin olvasható feliratok tartalmát többnyire a gyártó országok hazai szabványai határozzák meg. A mai magyar szabvány teljes mértékben megegyezik az európai IEC ajánlással, s csak kevéssé tér el a német DIN szabványtól.

Nézzük sorjában a megfelelő akkumulátor kiválasztásához elengedhetetlenül szükséges legfontosabb fogalmakat, és meghatározásokat:

Karbantartást nem igénylő akkumulátor - olyan, többnyire savval és árammal töltött, üzemkész állapotú (de lehet sav és áramtöltésnélküli) akkumulátor, ahol a karbantartási igénymentesség az elektrolitszint ellenőrzésének és a desztillált víz utántöltésének elmaradására szorítkozik. A gyártók különböző ötvözetek segítségével, gáztér kialakításával érik el e kedvező tulajdonságot.
Másrészt a keletkező gázokat katalizátorok alkalmazásával vízzé alakítják vissza. Önkisülési veszteségük minimális, ezért árammal feltöltött á11apotban min. 6 hónapig tárolhatók. A "beépíteni és elfelejteni" kifejezés kizárólag az akkumulátorok desztillált vízzel való utántöltések elmaradására vonatkozik.
Egyébként feltételezik, hogy ezek az akkumulátorok a gépjárműben rendeltetésszerűen vannak üzemeltetve.
Forgalmazott típusaik:

- Karbantartásszegény (csekély karbantartást igénylő) akkumulátor - olyan,többnyire savval és ársmmal töltött, üzemkész állapotú (azonnal a kocsiba szerelhető, indításra kész) akkumulátor, melynél a gépjármű töltésszabályozójának beállításától függően csak évente egyszer-kétszer kell desztillált vízzel az elektrolitszintet beállítani. Kevesebb savgőz kerül ki a dugók furatain keresztül a cellákból (a gázképződés mérséklése folytán), így kímélve a gépjárművet és a környezetet. Ellenállóbbak a túltöltés káros hatásaival szemben (ezért élettartamuk hosszabb). Önkisülésük minimális, 6 hónapig tárolhatók jelentős tárolóképességveszteség nélkül.

- Karbantartásmentes (abszolút gondozásmentes) akkumulátor - olyan savval és árammal töltött és biztonsági szeleppel ellátott (azonnal kocsiba tehető, s indításra alkalmas) akkumulátor, melynek elektrolitfogyását speciális ötvözetek alkalmazásával minimálisra csökkentették. Ezeknél a többnyire teljesen zárt típusoknál desztillált víz utántöltése nem lehetséges-, a telep garantált élettartama alatt erre nincs is szükség. Önkisülési veszteségük minimális. Egyes típusok árummal feltöltve több évig tárolhatók (lásd később).

A szabvány követelményeinek első kritériuma szerint egy akkumulátor akkor tekinthető gondozásmentesnek (karbantartásmentesnek), ha a laborvizsgálatok során (40 °C ±2 °C hőmérséklelen 500 órán keresztül 14,4 V ±0,05 V (2,4 V/cella) állandó feszültségen töltve) az 1 amperórára (Ah) jutó vízveszteség (vízfogyasztás) nem haladja meg a 6 grammot. Ez egy gyorsított vizsgálat, ugyanis a gyakorlatban nem fordul elő 21 napos folyamatos vízbontási feszültségű töltés melletti üzemelés. Az elektrolitszint-csökkenés ekkor sem haladja meg pl. egy 44 Ah-s típusnál a kb. 9 mm-t, ami kisebb mint az edényen található max. és min. jel közötti 10 mm-es különbség. Az utóbbi időben a 6g/Ah-ás vízveszteség értékét az autógyárak tovább szigorították és csak azt fogadják el beszállítónak, aki képes 3g/Ah alatti vízveszteségű akkumulátorokat gyártani.
DIN-MSZ-IEC vízveszteség szabványelőírások, autógyári követelmény és a PERION akkumulátorok tényleges vízvesztesége

A gondozásmentesség második fontos kritériuma. hogy az ugyancsak 40 °C ± 2 °C hőmérsékleten 9 napig tárolt akkumulátor hidegindító képessége még megfelelő legyen, vagyis 18 °C-os hidegben 4,5 C20 ... 5 C20 értékú terhelőáram (kisütőáram) mellett a 12 V-os akkumulátor kapocsfeszültsége a 30. másodpercben se csökkenjék 7,2 V (1,2 V/cella) feszültség alá. (Ez a 4,5 C20 ... 5 C20 kisütóáram pl. a PERION 6A55XX 55 Ah-ás akkumulátorcsaládnál 255 A).

Szárazon töltött akkumulátor - savval való feltöltés után üzemkész akkumulátor. Az ilyen akkumulátorokat a gyártó formálás után árammal feltölti, majd a lemezeket savmentesíti, kiszárítja, majd a negatív lemezek felületét légzáró védőréteggel vonja be, s ezt követően építi össze a telepet.

Blokkformálásra előkészített akkumulátor (Sav- és áramtöltés nélküli akkumulátor). A kereskedelemben még kapható akkumulátorfajta. Sem savval, sem árammal nincs feltöltve. Csak sav és áramtöltés után vehető használatba az előírt gyári üzembehelyezési műveletek (savbetöltés, pihentetés, savszint-ellenőrzés, üzembe helyező töltés stb. ) után.

Az akkumulátor címkéjén lévő feliratok és jelentésük

Egy gépjárműindító akkumulátor címkéjén (adattábláján) megtalálható:
a gyártó neve, az akkumulátor típusa (pl. PERION 2000 A2262), fajtajelölése (pl. abszolút gondozásmentes, hibrid rendszerű, kalciumos ólomötvözettel gyártott) és főbb elektromos paraméterei, pl. 12 V, 62 Ah. 420 A (MSZ) 550 A, (SAE) valamint a termék egységes termékazonosító kódja (ETK) a pontos és félreérthetetlen azonosítás céljából.

Itt a 12 V az akkumulátor névleges kapocsfeszültsége, a 62 Ah a 20 órára vonatkoztatott tárolóképesség, a 420 A (MSZ) és 550 A (SAE) pedig az MSZ, illetve az SAE szabvány szerinti hidegindító áramértéket jelöli.

A főbb elektromos paraméterek jelentése a következő:

- Elektromos tárolóképesség (kapacitás) -az az elektromos töltés, amelyet a feltöltött akkumulátorból meghatározott feltételek mellett kivehetünk. Más szóval az a meghatározott villamosenergiát leadó képesség, amelyet az akkumulátor egy meghatározott időtartam alatt (az 1,75 V/cella végső kisütő feszültségértékre esésig) teljesíteni tud. A tárolóképességet a gyártó cégek 20 órás kisütési időtartamra adják meg. (Egy 45 Ah-ás akkumulátor kb. 20 órán át tud 2,25 A-es kisütőáramot leadni a kapocsfeszültségének 10.5 V-ra való csökkenéséig). A növekvő kisütőáram tárolóképesség-csökkenést okoz.
Egy 45 Ah-s savas ólomakkumulátor kapocsfeszültsége az idő függvényében:
a 20 órás kisütés;
b tartalék tárolóképességmérés Iki = 25 A-es terhelőáramnál és Ta = 25 °C környezeti hőmérséklernél, a kapocsfeszültség 10,5 V-ra való csökkenéséig

- Hidegindító képesség, hidegindítási áram, hidegindítási amperszám, hidegstart-áramérték. (CCA-Cold Cranking Amps)
A gépjárműindító akkumulátort -l8 °C-os hidegben, a típusára megadott értékű terhelöárammal kisütve:
- DIN szabvány szerint: a 30. másodpercben a kapocsfeszültség nem eshet cellánként 1.5 V (12 V-os telepnél 9 V) és a 150. másodpercben cellánként 1 V (12 V-os telepnél 6 V) alá.
- MSZ (IEC) szabvány szerint: a 60. másodpercben a feszültség nem eshet cellánként 1,4 V (12 V-os telepnél 8.4 V) alá.
- SAE amerikai szabvány szerint: a 70. másodpercben a feszültség nem eshet cellánként I,2 V (12 V-os telepnél 7.2 V) alá.

A fentiekből belátható, hogy miért van nagyobb hidegindítási áramérték feltüntetve az amerikai típusok címkéin, mint az azonos edényméretű európaiakén.

A DIN szabvány szerint megjelölt akkumulátorokon pl. az Ah-ban megadott tárolóképesség mellett a hidegindítási áramot a következőképpen adják meg: 72 Ah/430 A. Egyéb megjelöléseknél a szabványra többnyire zárójelben utalnak.

- Tartalék tárolóképesség, tartalék kapacitás - azt mondja meg, hogy a teljesen feltöltött akkumulátor 25 °C hőmérsékleten 25 A terhelőárammal mennyi ideig süthető ki úgy, hogy az akkumulátor cellafeszültsége ne csökkenjen 1,75 V (12 V-os telepnél 10,5 V) feszültségérték alá. Ez a percekben kifejezett szám megfelelő rátartással megadja, hogy a motor és az egyéb elektromos fogyasztók mennyi ideig működtethetők a gépjármű áramellátó rendszerének (generátor, egyenirányító, feszültségszabályozó, generátor-ékszíj stb.) meghibásodása esetén. (Ezen idöérték választ ad arra a kérdésre, hogy a kocsit a legközelebbi javítóműhelyig el tudjuk-e vezetni, ha az ékszíj elszakad, vagy ha az áramellátó rendszer valamilyen más hibája következik be. Egy 55 Ah-s akkumulátor tartalék tárolóképessége 25 A-es terhelárammnál mérve kb. 90 perc. Nappali közlekedésnél 8 ... 10 A-es terhelőárammal számolva, 4 ... 5 órai autózásra van lehetőségünk, s ezt követően újból fel kell töltenünk akkumulátorunkat.

Korszerű gépjárműindító akkumulátorok

Nézzük azt a néhány alapvető fontosságú műszaki újdonságot, melyről egyértelműen állítható, hogy forradalmasította a savas akkumulátor-gyártást:

- Savszint alatti, cellaközfalon keresztüli átvezetés alkalmazása. Ezen megoldás jelentősen lecsökkenti az áramvezetési úthosszt, így csökken a belsőellenállás, nö az indítóképesség. Egyben az inaktív ólomvezetők elhagyásával csökken a tömeg, nő a fajlagos energiasűrűség. Ezt a technikai megoldást a vékonyfalú polipropilén edények bevezetése tette lehetővé. Továbbá ugyanazon kültérfogat mellett megnőtt a cellák belső tere a keménygumi edénytérhez képest, ami több sav és nagyobb lemezek beépítését leszi lehetővé mely ugyancsak az energiasűrűség (Wh/1) növekedését eredményezi. A műanyagházú telepeknél a válaszfalak és a fedelek csökkentett falvastagságának köszönhetően kb. 30%-kal növelhető az akkumulátorban tárolható energia a bitumenes változatokhoz képest.

A gépjárműindító savas ólomakkumulátorok feszültségesése a robbanómotor indításakor fellépő nagy terhelőáram esetén; különböző konstukciójú cellaösszekötések esetén (1 fedél, 2 összekötő lamella, 3 átvezető, 4 póluscsonk, 5 pólushíd,6 cella-közfal)

A hagyományos keménygumi és az új típusú polipropilén edényzet összehasonlítása

- Vékonyabb rács és új rácskonstrukció alkalmazása. A rács, illetve lemezvastagság csökkentésével nő az azonos cellatérfogatban elhelyezhető lemezek száma, s így a lemezfelület növekedésével nő az indítóképesség. A rácsszálak elrendezésének számítógépes optimalizálásával, a hálós szerkezetről a sugaras elrendezésre való átállássa1 is nő az indítóképesség. Továbbá a rácszászló közepérehelyezésével tovább csökkenthető a belsőellenállás (számítógépes optimalizálás).
A savas ólomakkumulátorrácsok fejlődése: a téglalaphálós, b sarokzászlós, sugaras, c középzászlós, sugaras, d sarokzászlós, expandált

- A gondozásigény csökkentése.
A hagyományos ólomakkumulátor elektródái ólomból öntött rácsok, amelyek a szilárd vázat alkotják, az aktív anyagot hordozzák. Az ólom jobb önthetősége és az állandó, üzemszerű rázkódás elviselése érdekében az ólmot antimonnal (Sb) ötvözik. Ezzel nagyobb szilárdsápú, ún. keményólmot nyernek. Az antimon az elektrokémiai folyamatok számra nem kívánatos, szennyező anyag. Jelenléte következtében a negatív elektródok a használati idő előrehaladtával egyre jobban korrodálnak. Az antimon pozitív ionjai ugyanis oldódnak az elektrolitban, majd a negatív elektród felületén kiválnak. Az antimon-ólom csoportok egyre nagyobb számú rövidre zárt helyi elemet alkotnak, ahol növekvő mértékű a gázképződés és a vízfogyás. A vízbontás felesleges teljesítményt köt le és szükségessé teszi, hogy időnként az akkumulátor celláiba desztillált vizet töltsünk. Ez az utántöltés a hagyományos savas akkumulátor legfontosabb karbantartása. Bár nem nagy munka, odafigyelést igényel...
Számtalan akkumulátor a szükségesnél hamarabb válik használhatatlanná, mert lelkiismeretlen vagy szakszerűtlen bánásmód következtében lemezei, elektródjai kisebb-nagyobb mértékben szárazak. Ebből adódóan az energiatároló képesség kisebb, a belső ellenállás nagyobb, az igénybevétel egyenlőtlen.

Az utóbbi évtized kutatómunkájának eredményeként az antimont felváltotta egy másik fém, a kalcium (Ca). Ez az antimonhoz hasonlóan kedvező hatással van az ólom önthetőségére és megfelelő szilárdságot ad a vele ötvözött rácsnak. Legnagyobb előnye, hogy az ólommal nem lép káros kapcsolatba, az elektrokémiai folyamatokkal szemben semleges. Elmarad ill. lényegesen lelassul a negatív lemezek korróziója, a helyi elemek képződése, és a víz fogyása is. Tapasztalatok szerint a kalciumos akkumulátor kb. egy évig tárolható úgy, hogy közben alig veszít töltöttségéből, az ólom stabilizálódása következtében.

A kalcium jelenléte kedvezően hat a gázképződési feszültségre is. A 14,4 V ugyanis csak az egy évnél fiatalabb (hagyományos, antimonos) akkumulátorokra igaz, egy év után ez az érték csökken. A káros következményeket úgy lehetne csak elkerülni, hogy az akkumulátor öregedésével egyltt csökkentjük a járműgenerátor szabályozott feszültségét is, ami megoldhatatlan feladat.

A kalciumos akkumulátornál a 14,4 V határérték állandó, a 4...6 éves élettartam során sem csökken 14 V alá. Ennek következtében soha nem lép fel vízbontás, tehát egyrészt nem kell állandó utat hagyni a távozó gázoknak, másrészt nincs szükség a víz utántöltésére sem. Az akkumulátor teljesen lezárható.

A téves vagy hibás (14,4 V-nál nagyobb) töltőfeszültség tartós töltés esetén itt is vízbontáshoz vezet, ezért a műanyag fedél biztonsági szeleppel készül. A külső, sima fedél alatt megtalálhatók azok a nyílások, amelyeken át - feltételezett kipukkadást követően - a cellák ismét feltölthetők elektrolittal.

A karbantartásmentes akkumulátor a feszültségszabályozó pontosabb beállítását igényli, ami a mai autókban nem jelent gondot, hiszen eltűnőben vannak az elektromechanikus szabályozók és helyüket elektronikus szabályozók veszik át. Ma már szinte minden generátor szerves tartozéka a kefehidra épített, integrált áramkörös, túlfeszültség-védelemmel is ellátott szabályozó, amely gondoskodik a 14,0... 14,4 V-ot meg nem haladó töltőfeszültségről.

Az antimontartalom (Sb) szegényítésével csökken az azonos körülmények közötti üzemelésnél létrejövő önkisülés és vízveszteség. A tiszta kalciumos (Ca) rendszer azonban nehezen tűri a ciklizálást, a mélykisütést és a túltöltést. A kompromisszumos megoldást a hibrid rácsrendszer jelenti-, alacsony antimontartalmú pozitív ráccsal és kalciumos negatív ráccsal.

A legújabb akkumulátorok között találunk hagyományos, antimonötvözetű ráccsal készültet, amelynél a rácsot műanyag tasakba helyezik. Ismeretes az a megoldás is, amelynél az elektródokat elválasztó szeparátor üvegszövet. Ez - az itatóspapírhoz hasonlóan - felszívja az elektrolitot, az akkumulátort akár fel is boríthatjuk. Az így készített akkumulátor belső ellenállása igen kicsi, kiváló indítási tulajdonságai vannak: igen nagy CCA jellemzi.

A savas ólomakkumulátorok vízveszteségének relatív alakulása külünbüző rácsötvözeteknél

Mint már leírtuk, egy akkumulátor akkor tekinthető gondozásmentesnek (ápolást nem igénylőnek), ha a laborvizsgálatok során az 1 Ah-ra jutó vízvesztesége nem haladja meg a 6 gr-ot. Ezt a követelményt új állapotban még sok antimon (Sb) tartalmú hagyományos PbSb akkumulátor is teljesíti, de hat havi tárolás után a vízvesztesége a 9 ... 18 g/Ah-t is elérheti, s így a lemezek felső része már szabad levegővel érintkezve szulfátosodik. Az ábrán összehasonlításként, a hagyományos típus mellett a Bosch-cég PbCa ólom-kalcium ötvözetű abszolút karbantartásmentes tipusának vízveszteségét tüntettük fel, mely még 3 éves használat után sem változik jelentősen.

A hőmérséklettál és életkortól függően a hagyományos akkumulátor külső fogyasztó nélkül is kisül (önkisülés). A 25 °C-on tárolt hagyományos akkumulátor savsűrűséggel jellemzett töltöttségi foka félév múlva 65 %-ra csökken az új állapotról indulva. A korosabb akkumulátorok még gyorsabban érik el ugyanezt az értéket. Az ólom-kalcium (PbCa) ötvözetű telep ezzel szemben fél évvel a feltöltést követően még 90%-os töltöttségü, s a 65%-ot csak 1,5 év után éri el. A csekély önkisülés következtében ezek az akkumulátorok a gyárban feltölthetők savval és árammal, s így a vásárlók mentesülhetnek az üzembe helyezés (felsavazás, pihentetés, töltés stb.) kényelmetlen, időtrabló műveletétől.

A vízveszteség alakulása az időfüggvényében:
A teljesen feltöltött, új akkumulátorok esetéhén,
B teljesen feltöltött új akkumulátorok hat havi szobahőmérsékleten való tárolása után,
C három év használat után
(PbSb: ólom-antimon ötvözetű típus, PbCa: ólom-kalciumötvözet, abszolút gondozásmentes Bosch típus)

- A szeparátorok fejlödése. A jelen és a jövő anyaga a polietilén-boríték (tasak) szeparátor. A pozitív és/vagy negatív lemez borítékolásával meggátolható a lemez rendezetlenségéből bekövetkező oldal-zárlat, valamint a masszahullás eredményezte rövidzárlat. A mikroporózus zacskóban (táskában, borítékban) lévő, az elektrolit számára átjárható lemezek sokkal közelebb helyezhetők egymáshoz, így több lemez fér egy cellába. Ráadásul a zacskók megakadályozzák a lemezekből kihulló massza leesését az akkumulátor-edény aljára és ezáltal az iszapképzódést. Nincs szükség iszaptérre. így még nagyobb lemezek használhatók, mivel azok egészek az edény aljáig lenyúlhatnak.

A fentiekben leírt, korszerű szeparátor-kialakításnak köszönhetően az abszolút karbantartásmentes típus indítási teljesítménye kb. 20%-kal haladja meg a DIN szabványban megkövetelt értéket, s ezt élettartama nagy részén keresztül megőrzi, csupán annak legvégén csökken a küszöbérték alá. A hagyományos PbSb ólom-antimon ötvözetű típusoknál a kiinduló érték is alacsonyabb és gyorsabb ütemű a csökkenés a használati idő során (az élettartam 75°/n-át elérve már kb. l/3-ával csökken az indítási teljesítmény).

A savsűrűség (töltöttségi fok) csökkenése a tárolási időfüggvényében (PbSb: ólost-antimon ötvözetű hagyományos akkumulátor, PbCa: ólom-kalcium ötvözetű . abszolút gondozásmentes akkumulátor)

- Fedél és lezárási konstrukciók. A gondozásmentesség növekedésével a hibrid és a tiszta kalciumos rácsú telepekben a gyártók egy része teljesen megszüntette a cellákba való desztillált víz utántöltési lehetőségét, míg mások meghagyták ugyan, de csak akkor férhet hozzá a vásárló, ha maradandó jelet hagy az edényen, amellyel egyben a garanciális igényét is elveszti.

Ezeknél a központi gázkivezetési helyen egy lánggátló porózus dugót alkalmaznak, mely meggátolja a külső szikrára való cellán belüli gáz robbanást és a telep felborulásakor az elektrolit-kifolyást.

Az indítási teljesítmény változása az élettartam során a hagyományos és az abszolút gondozásmentes akkumulátor esetében

Nem szabad elhallgatnunk, hogy a jó indítóképesség és a hosszú élettartam egymással ellentétes aktívanyagstruktúrát igényel, mely örök kompromisszumra készteti a gyártókat. Azonban az egyre szigorodú indítóképességi követelmények mellett sem tehető engedmény az 5 ... 6 éves élettartam követelményéből.

A kalciumos akkumulátor előnyei:
- nincs vízfogyasztása,
- kisebb a belső ellenállása,
- hosszabb időn át tárolható (raktározható),
- teljes töltöttség esetén, ha Ut < 14,4 V, gyakorlatilag nincs áramfelvétel,
- elmaradnak a kénsav okozta üzemi balesetek,
- felesleges a töltőhelyiség szellőztetése.

A kalciumos akkumulátor tehát felhasználóbarát és környezetkímélő. A karbantartás csupán a helyes töltőfeszültség beállítására, a tisztán tartásra és a rögzítésre korlátozódik.

Akkumulátor-típus kiválasztás, üzembe helyezés
Milyen akkumulátort vegyünk?

Próbáljunk olyat vásárolni, amilyen eredetileg is volt gépjárművünkben. ill. melynek műszaki jellemzői megegyeznek a gépjármű gépkönyvében előírtakkal.
Amennyiben sokat közlekedünk zord időjárási viszonyok között és utólagosan több beépített elektromos fogyasztót is használunk (komoly hangtechnika, 100/140 :o), ködlámpák, kiegészítő fényszórók), úgy célszerű korszerűbb, nagyobb indítóáramot leadó és nagyobb tárolóképességű akkumulátort vásárolni. Az akkumulátor cserénél az eredeti típustól való eltérés esetén a kiválasztás során az alábbi műszaki jellemzőket kell figyelembe venni:
- Névleges feszültség. Meg kell egyeznie a gépjármű elektromos hálózatának névleges feszültségével, vagyis az eredeti akkumulátor feszültségével.
- Akkumulátor edényméret. Olyan külméretű terméket vásároljunk, amely a gépjármű adott tartószerkezetében elfér és szilárdan rögzíthetö a gyárilag meghatározott helyen.
- A kivezetők elhelyezkedése és alakja. Az akkumulátorra csatlakozó kábeleknek megfelelő hosszúságúaknak kell lenniük és nem szabad megfeszülniük. (Vigyázat: ellenőrizzük a telepkivezetőnek helyét, sorrendjét +,- ill. -,+ a fordított polaritású kivezetésnél a bekötéshez többnyire rövid az egyik kábel!). A végkivezetők alakjának illeszkednie kell a csatlakozóvezetékeken lévő csatlakozókhoz. A telep kivezetőinek megfelelő távolságra kell lenniük a motorháztetőtől.
- Tárolóképesség. Az eredeti gyárival legalább megegyező, vagy annál nagyobb tárolóképességű típus alkalmazható, amennyiben a csereakkumulátor külméretei nem okoznak gondot a beszereléskor, és az akkumulátor csatlakozókábelek feszülésmentesen (toldásmentesen) felszerethetők. A többnyire egy vagy kettő "lépcsővel" nagyobb tárolóképességű típus alkalmazása nagymértékben megkönnyíti a téli motorindításokat és további fogyasztók használatát is lehetővé teszi. A nagyobb tárolóképesség eredményezte töltőáram növekedés minimális (1 ... 2 A), mely a generátor max. töltőáramának csak 1/55 ... 1/20-ad részét teszi ki.
- Hidegindítóképesség. A gondtalan téli autózáshoz, s a biztonságos indítózáshoz emelt hidegindító képességű (pt. PERION 2000, OPTIMA 850) típusváltozatot célszerű vásárolni.
- Kezelési igényekkel kapcsolatos elvárások. Célszerű a gyártó által üzembe helyezett, közvetlenül használatba vehető, a gépjárműbe tehető, indításra kész akkumulátor típust beszerezni (pl. PERION Standard savval és árammal töltött gondozásmentes, ill. PERION 2000 savval és árammal töltött abszolút gondozásmentes, emelt hidegindítóképességű stb.)
Mint már a bevezetőben említettük az OPTIMA-850 spirálcellás nagyteljesítményű indítóakkumulátor a jelenlegi „csúcs típus", mely kis méretei mellett az amerikai SAE szabvány szerint 850 A indítóáram leadására képes -l8 °C-os hőmérséklet mellett. Az 56 Ah-ás tárolóképesség mellett tartalék tárolóképessége 120 perc (míg a hagyományos, azonos tárolóképességű típusé kb. 90 perc).
Az OPTIMA-850 nagyteljesítményű spirálcellás indítóakkumulátor felépítése: 1 nagytisztaságú ólomelektróda, 2 nagy aktív felületű felgöngyölt elektródák, 3 elektrolittal átitatott mikroporózus üvegszövet-szeparátor.,4 akkumulátorház, 5 nagy keresztmetszetű öntött cellahidak, 6 biztonsági szelep, 7 szabványos elektromos csatlakozó

Mivel háza teljesen zárt és nincs benne folyadék, gondozást nem igényel, ha burkolata esetleg megsérül, még hónapokig képes tovább működni.
Az akkumulátor beszrelére a gépjárműbe
Az akkumulátor beszerelését a következő sorrendben kell elvégezni:
- a beszerelés előtt a gépjármű összes fogyasztóját kapcsoljuk ki,
- a járműbe rendszeresített (megtisztított) tartószerkezetbe szilárdan rögzítsük az akkumulátort,
- az akkumulátorkábelek felerősítésekor elöször a nem testelt (többnyire pozitív) polaritásnak megfelelő póluscsonknál kezdjük a csatlakozó szerelését, majd ezután szereljük fel a testelt (többnyire negatív) kábelt,
- ügyeljünk arra, hogy a bekötés során ne feszüljenek meg az akkumulátor kivezetö csonkjai (mert az repedéshez vezethet).
Megjegyezzük, hogy minden csatlakozófelületnek száraznak, oxidmentesnek és fémesen tisztának kell lennie.

Gondozásmentes akkumulátorok töltése

A gondozásmentes akkumulátor esetében, ha azt valamilyen okból tölteni kell (pl. égve felejtett lámpák, vagy egyéb fogyasztók rendellenes üzemeltetése álló járműben stb.), akkor a járműből kiszerelt akkumulátor töltőáramát úgy kell megválasztani, hogy az a névleges tárolóképesség értékének 0,08...0,1-szerese legyen. PI. 54 Ah-ás típus esetén az alkalmazható töltőáram: 0,08*54...0,1*54 = 4,3 ... 5,4 A. A töltést addig kell folytatni, míg az elektrolit sűrűsége minden cellában eléri az 1,27 ... 1,30 kg/dm3 értéket, megfelelő elektrolitszint mellett, 20 °C-on mérve. Az abszolút gondozásmentes akkumulátoroknál a fentiekben leírt töltési mód csak azoknál a kiviteleknél alkalmazható, melyeknél a víz utánpótlásának lehetösége biztosított (ha pl. a gyártmánycímkével leragasztott cellák záródugói eltávolíthatók). E töltési módnál ugyanis a feszültség meghaladja a 14,4 V-ot, s a töltés végén erős gázfejlődés lép fel, mely az elektrolitbam lévő víz mennyiségét csökkenti. Ezzel a töltési eljárással az akkumulátor teljes töltöttségét érhetjük el.

Az abszolút gondozásmentes akkumulátoroknál a töltést olyan automata töltőberendezéssel célszerű elvégezni, mely a töltést a 14,4 V-os akkumulátor kapocsfeszültségnél megszünteti, (ill. ezt követően csökkenő áramra való átváltással az a 14,4 V-os vízbontási feszültség alatt marad.) Hagyományos töltőberendezés alkalmazásánál (mely az állandó feszütségü töltést nem teszi lehetővé) a töltőáramot úgy kell megválasztani, hogy az a névleges tárolóképesség-értékének 0,05-szöröse legyen. PI. 54 Ah-ás típus esetén: 0,05*54 = 2,7 A. A töltést 12 ... 14 órán át kell folytatni. Ezt a töltési módot csak teljesen kisütött akkumulátoroknál szabad alkalmazni. Megjegyezzük, hogy a leírt két utóbbi töltési módszemél (ahol nem lépjük túl a 14,4 V-os vízbontási feszültséget), a teljesen zárt, abszolút gondozásmentes, teljesen kimerült akkumulátorok 65 ... 80%-os töltöttségi állapotba kerülnek.