12.1. A tengelykapcsoló-pedál és a fékpedál

A tengelykapcsoló- és fékpedál a pedáltartóval (konzollal) szerelési egységet alkot (216. ábra). A pedáltartó egyidejűleg a tengelykapcsoló főhengerét és a főfékhengert, esetleg (a kiviteltöl függően) a fékrásegítőt is rögzíti.
A fékpedál a fékezés jelzésére (a féklámpák bekapcsolására) alkalmazott kapcsolóval, és a fékcsövekben a fékfolyadék nyomásának csökkenését és ebből adódóan a fékhatás csökkenését, azaz a fékpedál útjának a megnövekedését jelző kapcsolóval van ellátva. Mindkét kapcsoló mechanikus működtetésű.

12.1.1. A pedálok ki- és visszaszerelése

Szereljük le a főfékhengert (l. a 9.3. alfejezetben) és húzzuk le a fékfolyadékjelző kapcsoló vezetékeit. .A gépkocsi belsejében csavarjuk le a pedáltartót a kocsiszekrény fenéklemezére rögzítő anyákat, és a pedálszerelvényt a gépkocsiból vegyük ki.
A visszaszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ha új pedálszerelvényt vagy olyin szerelvényt szerelünk be, amelynél előzőleg a pedálokat leszereltük, be kell állítani a holtjátékot. A pedáltartót a kocsiszekrény fenéklemezére rögzítő anyák alá rugós alátétet tegyünk.
216. ábra. A tengelykapcsoló és a fékpedálegység a főhengerekkel
1 pedáltartó (konzol); 2 fékpedál; 3 féklámpakapcsoló; 4 a fékpedál mozgását jelző lámpa: a kapcsoló nyomógombja, b a kapcsoló oldalcsapszege; 5 tengelykapcsoló-pedál; 6 excentercsapok a pedálok holtjátékának beállításához (a fékrásegítővel szerelt fékpedálra nem kell felszerelni)

12.1.2. A pedálok szét- és összeszerelése

A pedáloknak a tartóról való leszerelése rendszerint nem szükséges, a leszerelést azonban csak a pedálcsapban levő tengelycsavar kiszerelése és a visszahúzórugó klakasztása után lehet elvégezni. A jelzőkapcsolókat ne szereljük le (amennyiben ez nem szükséges), így elmarad a beállításuk.
A pedálok összeszerelése a szétszereléssel fordított sorrendű. A pedálperselyeket a 16.3. alfejezetben meghatározott kenőzsírral kell bekenni.

12.1.3. A pedálok beállítása

A tengelykapcsoló- és fékpedál mozgásának szabadnak, azaz holtjátékkal beállítottnak kell lennie, vagyis a nyugalomban levő pedálok a folyadékrendszerekben nem hozhatnak létre nemkívánatos nyomást. A holtjátékot, azaz a pedálok azon mozgását, amíg azok a főhengerek dugattyúira hatni kezdenek, a pedál és a dugattyú fenékrésze közötti 0,5...1 mm-es távolsággal határozták meg. A holtjátékot a pedáltartón levő excentercsap forgatásával (216. ábra) lehet beállítani. Ez a holtjáték a pedál taposófelületénél 3...5 mm holtjátéknak felel meg.
A fékrásegítővel ellátott fékpedál beállítását, valamint a tengelykapcsoló- és a fékpedál egymagasságba való beállítását a 9.5. alfejezetben ismertettük.

12.1.4. A fékpedál kapcsolóinak beállítása

A fékpedál kapcsolói a rögzítőcsavarok meglazítása után a tartóban levő ovál nyílásban eltolhatók. A csavarfejek alá tegyünk lapos alátétet. A pedálmozgás nagyságát jelző lámpa kapcsolójához tömítést tegyünk, és a rögzítőcsavar alá rögzítsük a kapcsolócsapszeget.
A féklámpakaipcsolót úgy állítsuk be, hogy a féklámpa a fékpedál taposófelülete közepének 10...15 mm-nyi benyomásakor kezdjen világítani.
A fékpedál mozgásának nagyságát jelző kapcsolót úgy állítsuk be, hogy a benyomott oldalkapcsoló (csap) a fékpedál taposófelülete közepének 100...110 mm-nyi benyomásakor váljon szabaddá (ekkor kapcsolódik be a jelzőlámpa). Beállítás után a nyomócsapot be kell nyomni a kapcsolóba.