12.4. A sebességváltókar és a kapcsolórudazat

A kapcsolószerkezet két részből áll: a konzol (tartó) a sebességváltókarral és annak tartozékaival (217. ábra), valamint a kapcsolórudazat a gumicsuklóval, amely a hajtóműből a sebességváltókarhoz érkező rezgéseket csillapítja.

12.4.1 A konzol (tartó) és a vonórúd leszerelése és beszerelése

Leszerelés

1. Vegyük ki a padlószónyeget a fenékcsatornáról a mellső és a hátsó üléseknél. Ha a szönyeg osztott, akkor az egyes szabad részeket vegyük ki. A rögzítők pl. csavarhúzóval kifeszítve vehetők ki. Ha a szőnyeg nem osztott, az egyik oldalon szereljük le a küszöblécet és az ülést, majd a szönyeget hajtsuk fel.
2. Csavarjuk ki a konzol csavarjait és a rögzítők kifeszitése után vegyük le a fedelet. A nyíláson keresztül szereljük szét a vonórúd és a sebességváltókar csavarkötéseit.
3. A konzolt a karral a nyílásból vegyük ki. Szükség esetén billentsük ki a kart. hogy a konzol csapagyán túlnyúló kapcsolórúd ne akadályozza a kivételt.
4. A kapcsoló vonórúd kivétele a gépkocsiból általában nem szükséges. Elkerülhetetlen esetben csak a hajtóműnek a gépkocsiból való kiszerelése után vehető ki - (l. a 4.1. alfejezetben).
A kapcsoló konzolról leszerelt vonórudat a fenékcsatornábóI hátrafelé vehetjük ki.

Beszerelés

A konzol és a vonórúd visszaszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A tartót előbb kenjük meg (1. a 15.11. alfejezetben).
A kapcsoló vonórúdnak a kapcsolórúddal való összekötésekor a két rész közé tegyünk gumialátétet, és a kötést ellenanyával biztositsuk.
A kapcsoló vonórúdnak a sebességváltóra való rákötése után a konzolt a csatornán úgy helyezzük el, hogy a sebességváltókar semleges helyzetben a csatornára merölegesen álljon. Csak ezután húzzuk meg a konzol csavarjait. A csavarok alá lapos alátétet tegyünk.

12.4.2. A konzol (tartó) szét- és összeszerelése

A konzolról toljuk le a gumiharangot, és a fedélcsavarok kicsavarása után vegyük ki a kart a konzolból. Ez a szétszerelés a konzol kenéséhez elegendö.
A teljes szétszerelést a rugónál levő biztosítógyűrűnek és a sebességváltókar bilincsén levő csavar kiszerelésével fejezzük be.
Ha a perselyek meghibásodtak, új perselyeket sajtoljunk be. Besajtolás után a kapcsolórúd befűzésével ellenörizzük a szemek egytengelyűségét; az esetleges eltérést a szemek elforgatásával javítsuk.
A konzul összeszerelése a szétszereléssel fordított sorrendű. A karon, a konzolon, a kapcsolórúd bilincsében levő gömbfelületeket és a konzol csapágyait zsírral kenjük meg. A szemeknél levó nemez gyűrűket olajjal átitatva szereljük.
217. ábra. A kapcsolókonzol (tartó) metszete217. ábra. A kapcsolókonzol (tartó) metszete