12.5. A fenéklemez alatti csővezetékek, vonórudak, tokoshuzalok

A csövezetékek, vonórudak és tokushuzalok helyzete, iránya és rögzitésmódja az előző fejezetekben megtalálható.
A tüzelőanyag-tartály alatt, a fenékcsatorna fedelénél hagyják el az ott vezetett csövek, huzalok a kocsiszekrényt. A fedél lapos alátétekkel és önzáró anyákkal van rögzítve. Az ábrák mutatják, hogyan kell a részeket elhelyezni. hogy semmi ne akadályozza működésüket és ne hibásodjanak meg. Feltétlenül akadálymentes legyen a kapcsoló vonórudak mozgása.
A tüzelőanyag-tartály alatti átmenetben az alkatrészek helyzetét bilincsekkel kell biztosítani a tüzelőanyag-tartályon. A bilincseket védőbevonattal kell ellátni, hogy a tokoshuzalok stb. megsérülése kizárt legyen. A teljes elrendezést a 218. és a 220. ábra szemlélteti.
A fűtéstömlők a kocsiszekrény alatt egymás felett helyezkednek el. A tömlők kereszteződését a 219., az egymás feletti elhelyezését a 221. ábra ábrázolja.
Az akkumulátorszekrény melletti térben a hűtőcsövekhez bilinccsel (különleges műanyag behúzóbilincs) van rögzítve a szívató tokoshuzalja. A csővezeték leszerelésekor a bilincset levágjuk és felszerelésekor új bilincset szerelünk be.

12.5.1. A sebességmérő hajtótengelye

A sebességmérő hajtótengelyét a műszertáblában levő sebességmérőhöz hollandi anyával, a sebességváltóra bilinccsel és csavarral rögzítették.
A tengely (tokoshuzal) a sebességmérőtől a kocsiszekrény átvezetésein keresztül a fék és a tengelykapcsoló főhengereinek terébe van vezetve, onnan visszatér a kocsiszekrénybe, áthalad a padlócsatorna bal oldalán, és a fedélen keresztül a padló alatti térben a sebességváltónál végződik.
A tengelyt a sebességváltóbál felhajlott olaj önműkődően keni. Csak elégtelen kenés esetén kell néhány csepp kisebb viszkozitású motorolajjal megkenni. A gépkocsiból való kiszereléskor előre kell kihúzni. A gépkocsiba való beszerelés a kiszerelés fordítottja. Mindkét végén csatlakoztassuk és egyenesítsük ki. A tengely hosszán nem lehet erős ívelés és nem feszülhet. A műszertáblán levő bekötés a műszertábla leszerelése után végezhető el.

218. ábra. Az átvezetések elhelyezése 218. ábra. Az átvezetések elhelyezése a padlócsatorna borításában (hátulnézet)

l fűtőcsövek; 2 gázszabályozó tokoshuzalja; 3 sebességváltó rudazat; 4 fűtőcsövek; 5 sebességmérő hajtótengely; 6 a szivató tokoshuzalja
219. ábra. A csővezetékek, tokoshuzalok stb. elhelyezése a tüzelőanyag-tartály alatt
219. ábra. A csővezetékek, tokoshuzalok stb. elhelyezése a tüzelőanyag-tartály alatt
220. ábra. Csővezetékek, tokoshuzalok stb. a tüzelőanyag-tartály alatt 220. ábra. Csővezetékek, tokoshuzalok stb. a tüzelőanyag-tartály alatt

1 a hűtőrendszer csővezetékei; 2 vákuumcső (csak a fékrásegítővel ellátott gépkocsikon); 3 a fűtés-visszavezető csővezetékek (a hűtőfolyadék-szivattyúhoz); 4 a kézifék kötelei; 5 a gázszabályozó tokoshuzal; 6 a sebességmérő hajtótengelye; 7 a kapcsoló vonórúd csuklója; 8 csővezetékek a tengelykapcsoló főhengeréhez; 9 a szívató tokoshuzalja; 10 a kézi rögzitöfék kötelei; 11 a fűtés-hozzávezető csővezeték (az áramlásszabályozó termosztáthoz)
221. ábra. Összekötőcsövek a kocsiszekrény hátsó részében 221. ábra. Összekötőcsövek a kocsiszekrény hátsó részében

l fűtéselvezetö csővezeték (a nyíllal jelölt hely alul van); 2 fűtés-hozzávezető csövek; 3 a tüzelőanyag-tartály légtelenítő csöve (a nyillal jelölt helyen a kocsiszekrény merevítőjén átvezetve)