13.1. A villamos hálózat és a vezetékek jelölése

A villamos hálózatot néhány szabad vezeték, többségében a vezetékköteggé egyesített vezetékek, a biztosítódobozban levő biztosítékok és a villamos berendezések alkotják. A hálózat 0,75...6 mm2-es vezetékekből áll. A vezetékek végei szabadok vagy rátolható csatlakozóhüvellyel vannak ellátva, sok vezeték csatlakozóba van bekötve. Az akkumulátor és a motor negatív (testelő) vezetéke különleges vörösréz szövött szalagból van, az önindító fővezetékének keresztmetszete 16 mm2.
A biztosítódobozt nem szükséges leszerelni. Ha az ablaktörlő vezetékkötegét ki kell cserélni, a csatlakozót a köteg végére utólag kell felszerelni, mivel a köteg a csatlakozóval nem fér át a furaton.

13.1.1. A villamos hálózat vezetékkötegének ki- és beszerelése

A vezetékköteg kiszerelését a villamos hálózatról való lekötése és a bilincsekből való kiemelése után lehet elvégezni. A mellső részen az ablaktörlő csatlakozóját is le kell szerelni. A vezetékköteget húzzuk be a gépkocsiba a biztosítódobozhoz. A biztósítódobozt a rögzitőcsavarok anyájának lecsavarása után vehetjük le.
A felszerelés sorrendje a leszerelés fordítottja. A biztosítódoboz csavarjait lapos és rugós alátétekkel rögzítsük. Erőltetés nélkül dolgozzunk, nehogy a vezetékek szigetelése megsérüljön! A kocsiszekrény falában levő átvezető furatok éles peremét gumihüvellyel burkoljuk, nehogy a vezeték megsérüljön.
A vezetékköteg a csomagtérben bal oldalon felül van vezetve, és a hűtő mögött a jobb oldalra van átvezetve. A második leágazás a csomagtér hátsó részében a közfalon van.
A gépkocsi belsejében a köteg a műszerfal mögött van. Leágazás van az ajtó-kapcsolókhoz és a mennyezetvilágításhoz. A köteg a fenékcsatorna jobb oldalán, majd a sebességváltómű felett halad a motortérbe a hátsó lámpatestekhez.
A villamos hálózat kapcsolási vázlala a 13.2. alfejezetben található. A bekötéshez szükséges tájékozódás céljából a vezetékek különbözlő színüek vagy számjelekkel stb. jelöltek. A vezetékek kikötésekor ajánlatos azok és a fogyasztó jelöléseit megfigyelni. Ha a helyes visszaszerelés valamilyen okból nem lehetséges, a vezetéket és a fogyasztót festékkel, vagy más módon jelöljük meg, pl. a vezetékre ragasszunk ragasztószalagot, és arra írjuk rá az eredeti jelölést.
A vezetékesatlakotások részleteit szín, számozás stb. szerint a fényszóróktól a hátsó lámpacsoportokig olyan sorrendben adjuk meg, ahogyan azok a kötegből fokozatosan leágaznak.

13.1.2. A vezetékköteg bekötése

1 . Jobb oldali fényszóró, esetleg fényszórók
fekete vezeték (végcsatlakozás nélkül)tompított fényszóró
sárga vezeték (végcsatlakozás nélkül)távfényszóró
piros vezeték (hüvely)helyzetjelző lámpa
sárga vezeték (hüvely)segédfényszóró

2. Bal oldali irányjelztő lámpa
fekete vezeték (hüvely)

3. A hűtőventillátor hőkapcsolója
sárga vezeték (hüvely)

4. Bal oldali fényszróró, esetleg fényszórók
fekete vezeték (végcsatlakozás nélkül)tompított tényszóró
sárga vezeték (végcsatlakozás nélkül)távfényszóró
piros vezeték (hüvely)helyzetjelző lámpa
sárga vezeték (hüvely)segédfényszóró

5. Jobb oldali irányjelző lámpa, kürt
fekete vezeték (hüvely)irányjelző lámpa
fekete vezeték (hüvely)kürt

6a. A segédfényszórók kapcsoló jelfogója
sárga vezetékek (hüvelyek)
1, 3, 4-es jelölések
a kapcsoló jelfogó
1, 3, 4-es jelölések
1974. októbertől:
sárga vezetékek (hüvelyek)
30, 85, 87-es jelölések
a kapcsoló jelfogó
30, 85, 87-es jelölések

6b A tompított jényszórók kapcsoló jelfogója
fekete vezetékek (hüvelyek)
1, 3, 4-es jelölések
a kapcsolójelfogó 1, 3, 4-es jelölések
1979. októbertől:
fekete vezetékek (hüvelyek)
30, 85, 87-es jelölések
a kapcsoló jelfogó 30, 85, 87-es jelölések

7. Villamos dugaszoló aljzat
sárga vezeték (hüvely)
a vezeték esetleg a 8.leágazás része

8. Az ablaktörlő csatlakozója
1, 2, 4, 5-ös jelü vezetékekaz aljzat 1, 2, 4, 5-ös jelü érintkezője vagy színes vezetékek az aljzat megegyező színjelöléseihez

9. Fűtő- és szellőztető ventillátor
sárga vezeték (hüvely)a ventillátor + jele
piros vezeték (hüvely)a ventillátor 1/2 jele

10. Ablakmosó motor
piros vezeték (hüvely)a motor + jele
sárga vezeték (hüvely)a motor - jele

ll. Bal oldali ajtókapcsoló
zöld vezeték (hüvely)

12. Bal oldali mennyezetvilágitás
zöld vezeték (hüvely)zöld jelölés
piros vezeték (hüvely)piros jelölés

13. Biztosítódoboz

14. Irányjelző lámpák kapcsolója, fényszóró-átkapcsoló, kürtnyomógomb
nyolcpólusú aljzat
hatpólusú aljzat

15. A helyzetjelző lámpák kapcsolója, fő világításkapcsoló
négypólusú aljzat

16a Gyújtáskapcsoló
(hüvelyek)
15, 30, 50-es jelölések
a gyújtáskapcsoló
15, 30, 50-es jelölések
16b Gyújtáskapcsoló
(hüvelyek)
1981. augusztustól
15, 16, 30, 50-es jelölések
a gyújtáskapcsoló
15, 16, 30, 50-es jelölések

17. Müszertábla
tízpólusú aljzat
hatpólusú aljzat

l8. A fűtű- és szellőztető ventillátor kapcsolója
(1979. októbertől a Skoda 120 LS, 120 GLS; 1981. márciustól 105 GL típusú gépkocsik hátsóablakfűtés-kapcsolója is)
négypólusú aljzat

19. Elakadásjelző
hatpólusú aljzat

20. Jobb oldali ajtókapcsoló
zöld vezeték (hüvely)

21. Jobb oldadi mennyezetvilágítás
zöld vezeték (hüvely)zöld jelölés
piros vezeték (hüvely)piros jelölés

22. A fékpedál jelzőkapcsolói
sárga vezeték (hüvely)pedálút-kapcsoló
sárga vezeték hosszabbik (hüvely)a féklámpák kapcsolója
piros vezeték (hüvely)a féklámpák kapcsolója
fehér vezeték (hüvely)pedálút-kapcsoló

23. Tüzelőanyag-mérő
fekete vezeték (hüvely) fekete jelölés
sárga vezeték (hüvely) sárga jelölés
kék vezeték (hüvely) kék jelölés

24. Hátsóablakfűtés

(1979. októbertől a Skoda 120 LS és 120 GLS; 1981. márciustől 105 GL típusú gépkocsikban)
fehér vezeték (hüvely)

25a Indítómotor, a hátrameneti lámpák kapcsolója
kábelsaruval ellátott vezetékek az indítómotor fő kapocsléce
sárga vereték (hengeres hüvely) az indítómotor kapcsolója
zöld vezetékek (hüvelyek) a hátrameneti lámpák kapcsoloja

25b Indítómotor, a hátrameneti lámpák kapcsolója
1980. augusztustól
kábelsaruval ellátott vezetékek az inditómotor fő kapocsléce
sárga vezeték (hüvely burkolattal) indítómotor-kapcsoló
piros vezeték (hüvely) az indítómotor kapcsolójának 15a jele
zöld vezetékek (hüvelyek) a hátrameneti lámpák kapcsolója

26. Olajnyomás-ellenőrző kapcsoló, hőmérő-érzékelö, a karburátor elektromágneses szelepe
zöld vezeték (hüvely) olajnyomás-ellenőrző kapcsoló
sárga vezeték (hüvely) hőmérő-érzékelő
zöld vezeték (hüvely) a karburátor elektromágneses szelepe

27. A hátsóablakfűtés kapcsoló jelfogója
(1979. októbertől a Skoda 120 LS és 120 GLS; 1981. márciustól a 105 GL típusú gépkocsikban)
fehér, esetleg fekete vezeték (hüvely)87-es jel
fekete vezeték (hüvely) 85-ös jel
fehér vezeték (hüvely) 30-as jel

28. Gyújtótranszformátor, feszültségszabályozó, váltakozóáamú generátor, fordulatszámmérő
vezeték hüvellyela feszültségszabályozó 15/54 (54)-es csatlakozói
nyitott kábelsaru (esetleg hüvely) gyújtótranszformátor
kék vezeték (hüvely)
R (D+) jelölés
a feszültségszabályozó R (D+) csatlakozója
sárga vezeték (hüvely)
M (DF) jelölés
a feszültségszabályozó M (DF)
kék vezeték (hüvely)
R jelölés
a váltakozóáramú generátor R csatlakozója
sárga vezeték (hüvely) M jelölésváltakozóáramú generátor R kése
fekete vezeték kábelsaruvalváltakozóáramú generátor +B kapcsa
vezeték kábelsaruval
(esetleg hüvely)
gyújtótranszfomtátor 1-es kivezető csavarja
(a fordulatszámmérő impulzusvezetéke)
(1979. augusztustól a Skoda 120 LS, 120 GLS; 1981. márciustól 105 GL típusú gépkocsiknál)
fehér, esetleg fekete vezeték
kábelsaruval
a váltakozóáramú generátor
+B jelü kapcsa
1980. augusztustól
piros vezeték (hüvely)a gyújtótranszformátor 15-ös
jelű kivezetése
Megjegyzés: A zárójelben megadott bekötések kizárólag a 14 V 55 A-es váltakozóáramú generátorral ellátott Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsikra étvényesek.

29a Jobb oldali hátsó lámpacsoport
sárga vezeték (hüvely) helyzetjelzö lámpa
fekete vezeték (hüvely) irányjelző lámpa
piros vezeték (hüvely) féklámpa
zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa

29b Jobb oidali hátsó lámpacsoport
1981. augusztustól a Skoda 105 GL és 120 GLS típusoknál
sárga vezeték elágazó vezetékkel
(hüvelyek)
helyzetjelző lámpa, rendszámtábla világítás
fekete vezeték (hüvely) irányjelző lámpa
piros vezeték (hüvely) féklámpa
zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa

30. Rendszámtábla-világítás
vezeték (hüvelyek)

3la Bal oldali hátsó lámpacsoport
sárga vezeték (hüvely) helyzetjelzö lámpa
fekete vezeték (hüvely) irányjelző lámpa
piros vezeték (hüvely) féklámpa
zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa

31b Bal oldali hátsó lámpacsoport
1981. augusztustól a Skoda GL és 120 GLS típusoknál
sárga vezeték elágazó vezetékkel
(hüvelyek)
helyzetjelző lámpa. rendszámtábla világítás
fekete vezeték (hüvely) irányjelző lámpa
piros vezeték (hüvely) féklámpa
zöld vezeték (hüvely) hátrameneti lámpa

13.1.3. A szabad vezetékek bekötése

1. Akkumulátor
az akkumulálor vezetéke,
+ pólus
önindító
az akkumulátor vezetéke,
- pólus
kocsiszekrény

2. Motor
motorvezeték (testelö) rögzítő talp a motor kereszttartója

3. Gyújtáselosztó
A gyújtáselosztó középső kábeleigyújtótranszformátor (zavarszürős
végződéssel a gyújtáselosztóba)
a gyújtáselosztó vezetékea gyújtótranszformátor 1-es kivezetőcsavarja
gyújtókábelekgyújtógyertyák

4. Testvezetékek - Önálló vezetékek
feszültségszabályozókocsiszekrény
kürta kürt rögzitőcsavarja
a segédfényszórók kapcsoló jelfogójakocsiszekrény
a tompított fényszórók kapcsoló
jelfogója
kocsiszekrény
hátsóablak-melegítőkocsiszekrény
- a fogyasztók tartozékai
fényszóróka fényszórók tartólemeze
ablaktörlőkocsiszekrény
hátsó lámpacsoportokkocsiszekrény
mellső irányjelző lámpákkocsiszekrény
rendszámtábla-világításkocsiszekrény
a fütő- és szellőztetőventillátor
motorja
kocsiszekrény
a hűtőventillátor motorjakocsiszekrény