13.11. A kürt

A kürt membrános, elektromágneses rendszerű (248. ábra), Az elektromágnes a membránt a fegyverzet magához húzásával rezegteti, a fegyverzet az elektromágnesen átfolyó áramot ki-be kapcsoló szaggatót működtetí. A gépkocsi üzemi feszültségén müködik, és áramfelvétele legfeljebb 4 A.

248. ábra. A kürt keresztmetszete
1 a megszakíttó beállító csavarja; 2 biztosító anya; 3 fegyverzetállító csavar; 4 kerületi csavarok

A kürtöt a mellső lőkháritóra, illetve mögé, 1981. augusztustól a hűtő mögé szerelik.
A gépkocsiról való minden leszerelése után alaposan, esetleg a burkolat leszerelése után a membrán külsö részét is tiztítsuk meg. A kürtöt a hátsó oldalán levö beállítócsavar óvatos forgatásával lehet beállítani. A csavar forgatásával megváltozik a megszakító helyzete és a membrán rezgése. Visszaszereléskor kizárólag a tartójánál fogva lehet rögzíteni.
Ha a kürt egyáltalában nem szól, és hibáját nem a helytelen beállítása okozza, még az állítócsavarral való behangolás elött be kell állítani. A burkolatban levö nyíláson keresztül lazitsuk meg a biztosító anyát, az állítócsavart csavarhúzóval addig forgassuk jobbra, amíg az az elektromágnes vasmagját gyengén megérinti. Ezután fél...háromnegyed fordulattal visszacsavarva állítsuk be a fegyverzet és az elektromágnes vasmagja közötti szükséges távolságot. Ebben a helyzetben csavarhúzóval tartsuk meg a csavart, és az anyát szoroson húzzuk meg.
Ha a kürtöt rákapcsoljuk az akkumulátorra, akkor a fegyverzet behzása és felütközése jól hallatszik. Az akkumulátor szakaszos bekapcsolása közben a hangolócsavart csavarjuk a kürt megszólalásáig. Ezt a helyzetet a csavarnak elöször balra csavarásával keressük meg, ezután a kürtöt ezzel a csavarral finoman hangoljuk be.
Beállítás után az állltócsavarokat meglazulás ellen festékket biztosítsuk.