13.12. Ablaktörlő és tartozékai, ablakmosó

13.12.1. Ablaktörlő

Az ablaktörlő villamos motorból, hajtóműből, ablaktörlő rudazatból és két ablaktörlőkarból áll.
A motor (249. ábra) kétpólusú, állandó mágnesű, kétsebességű, csapágyai önkenőek. Bolygókerekes hajtóműve és önműködő végálláskapcsolója van. A tengelyt önkenő csapágyakban csapágyazták, a kerekeket a hajtóműbe betöltött kenőzsír keni. Az ablaktörlő-rudazatnak önkenő csuklói és csapágyai vannak.
Az ablaktörlömotor műszaki adatait a 34. táblázat tartalmazza.

249. ábra. Az ablaktörlő motorjának és hajtóművének metszete

34. táblázat. Az ablaktörlőmotor műszaki adatai
Az ablaktörlő típusa, PAL443.122-081.071 (bal kormányzású gépkocsik részére)

443.122-076.071 (jobb kormányzású gépkocsik részére)
Névleges feszültség, [V]12
Névleges áram, [A]nagy sebességnél 4

kis sebességnél 2,5
Törlési gyakoriság, [1/min]nagy sebességnél min. 60

kis sebességnél min. 20 (max. 50)
Forgásirány (a tengelycsonk felől nézve)bal (bal kormányzású gépkocsik részére)

jobb (jobb kormányzású gépkocsik részére)

Az ablaktörlő ki- és beszerelése

Általában csak a motort és a hajtóművet szereljük ki. Ebben az esetben vegyük le a hajtórudat a forgatókarról, szereljük le a forgatókart a hajtóműről és a hajtóművet a tartóról (konzolról) vagy mint egységet szereljük ki az ablaktörlö rudazat csapágyainak további szétszerelésével.
Beszereléskor az ablaktörlő-forgatókarok szerelési helyzetét be kell tartani. A tartót a kocsiszekrény közfalában gumi alátétekkel, lapos alátétekkel és anyákkal rögzitsük.

Karbantartás és javítás

Az ablaktörlő szétszerelésekor a következőket végezzük el:
1. Az elhasználódott szénkeféket cseréljük ki, a szennyeződést benzinnel távolítsuk el. A motorból fújjuk ki a szénkefeport. A szénkeféknek a tartóban szabadon mozgathatónak kell lenniök.
2. A beszennyeződött kollektort benzinnel tisztítsuk meg, ha meghibásodott, akkor esztergáljuk át és polírozzuk.
3. Az önkenő csapágyaknak még tisztításkor sem szabad zsírtalanitó folyadékkal (benzinnet stb.) érintkeznüik. Utánkenésük (az ablaktörlömotornál kb. 1000 üzemóra eltelte után) néhány csepp alacsony dermedéspontú olajnak a golyóscsapágyat tartó csésze bevágásába való csepegtetésével történik. A nemezt csak annyira szabad megolajozni, amennyit az képes beszívni.
4. A hajtóműben levő bolygókerekeket különleges kenözsírral kell kenni (l. a 16.3. alfejezetben).

Az ablaktörlőmotor és a hajtómű

A motor és a hajtómű alkatrészei: az ablaktörlőtartó (konzol), a védőborítás, a hajtó forgatókar. Beszereléskor a borítást helyezzük rá a hajtóművel összeszerelt motorra, és alul illesszük össze. A tartót lapos alátétekkel és csavarokkal rögzitsük. Az egyik csavar alá rögzítsük a motor testelő vezetékét.
A forgatókart rugós alátéttet és anyával rögzítsük, közben a következőképpen tartjuk be a szerelési helyzetet:
* a bal kormányzású gépkocsik ablaktörlője, jobbra a motortól és a motor tengelyvonalával párhuzamos tengelyvonaltól lefelé 13°-ra elfordítva;
* a jobb kormányzású gépkocsik ablaktörlője, balra a motortól és a motor tengelyvonalával párhuzamos tengelyvonaltól lefelé 17°-ra clforditva.

Az ablaktőrlőmotor szétszerelése

1. Az összeszorító csavarok anyáját csavarjuk le, vegyük le a hátsó pajzsot és az állórészt, ezután húzzuk ki a forgórészt. Az állórész levételekor fogjuk meg a forgórészt, nehogy az állórésszel együtt jöjjön ki (a hajtómű felöl a tengelynél fogva, ha a hajtómű zárt, a hajtómű tengelyénél fogva).
2. Ha a szénkefék elhasználódtak, forrasszuk le a kefekábelt a szigetelt vezetékről. Ha nincsenek forrasztva, akkor a benyomásnál csipjük le. Jelöljük meg, hogy melyik szénkeféhez mílyen színű vezeték tartozik.

Az ablaktörlőmotor összeszerelése

1. A forgórészre a kollektor mellé fűzzük fel az olajszóró alátétet, és mindkét oldalra fűzzünk fel három alátétet, két gumitextil alátét közé egy nemez alátétet (elsőként a vékonyabb, 0,5 mm-es alátétet helyezzük fel).
2. Forrasszuk fel a szénkefékre a vezetékeket (ha új szénkeféket szerelünk be). A szénkefék alá helyezzük be a rugókat és győződjünk meg arról, vajon a szénkefék könnyen mozognak-e a tartókban. Az egymással szemben levö szénkefék normál kivitelűek, a harmadik szénkefe különleges, kivágással van ellátva.
3. Emeljük meg a szénkeféket, helyezzük be a forgórész tengelyét a csapágyba, a szénkeféket engedjük le a kollektorra, a vezetékeket iveltre alakísuk ki, nehogy a szénkefék zárlatosak vagy testzárlatosak legyenek.
4. A forgórészt húzzuk előre és a hajtóműben helyezzük fel rá a támgyűrűt. Lazítsuk meg a beállítócsavart.
5. A rovátkákat egymással szembeállítva helyezzük fel az állórészt, a hátsó pajzsot, az összeszorító csavarokra helyezzük fel a rugós alátéteket, és a pajzsokat anyákkal húzzuk össze.
6. A beállítócsavarral állítsuk be a forgórész tengelyirányú holtjátékát 0,2...0,3 mm-re, és a csavart ellenanyával biztosítsuk.
7. A pajzsot és a házat gyengén ütögessük meg, ezáltal a forgórész elhelyezkedik a csapágyakban.
8. A motort kössük az akkumulátorra, és ellenőrizzük a motor járását. Ha a motort a hajtómű irányából nézzük, annak jobbra kell forognia. Ellentétes forgásirány esetén az állórészt 180"-kal meg kell fordítani.

Az ablaktörlő hajtóművének szétszerelése

1. Csavarjuk ki a három csavart és vegyük le a fedelet.
2. A hajtótengelyt megtámasztva, toljuk ki a fogaskerék-hajtómüvet. Szükség esetén toljuk le a tengelyről a kettős fogaskereket és szereljük le a bolygókerekeket.

Az ablaktörlő hajtóművének összeszerelése

1. A tengelymenesztőcsapra helyezzük fel a bolygókerekeket, alátéttel és biztosítógyűrűvel biztosítsuk. A tengelyre helyezzük fel az alátétet, a kettős fogaskereket és a többi alátétet. Az összes érintkező felületet - beleérve a fogazatokat is - kenőzsírral kenjük be.
2. A ház tömítésébe tegyünk zsirt, és helyezzük be a kerekeket. A kerékteret fél...kétharmad részig kenőzsírral töltsük ki.
3. A fedél középső üreges részébe helyezzük be a rugót és a támalátétet. A szekrény és a fedél érintkezö felületét, valamint a tömítést tömítő masszával kenjük be, majd a fedelet biztositó alátétekkel és csavarokkal csavarozzuk fel.
4. Ellenőrizzük a végálláskapcsoló működését. Ha nincs rendben, szereljük le a fedelet, nyomjuk ki a beállítócsavar feletti fedelet és a fedél újbóli felszerelése után állítsuk be a végállítást.

Az ablaktörlőmotor végállásának beállítása

A motor végállását a fedélben levő csavarral lehet beállítani - (az ehhez valö hozzáférést l. a 4. pontban).
1. Ha az ablaktörlő az áramra kapcsolás után a kapcsoló kikapcsolt állásában tovább működik, a csavart annyira húzzuk meg, hogy a kerék bütyke érezhetően emeljen, valamint érezhetően kikapcsoljon és fékeződjön. A csavart ebből a helyzetből kb. fél fordulattal csavarjuk tovább.
2. Nyomjuk be a kis fedelet a fedélbe és festékkel tömítsük.

13.12.2. Az ablaktörlő tartozékai Az ablaktörlő tartozékai az ablaktörlő karok csapágyai a forgatókarokkal, a forgatókarok összekötőrúdja és a hajtórúd. A gépkocsiba egységként szerelik be.


Rudak

A rudakat a forgatókarok csapjaira a következő sorrendben kell felhelyezni: rugós alátét a középső kinyomással a csaptól kifelé, lapos alátét, rúd, lapos alátét, biztosítógyűrű.
Szükség szerint kenőzsírral kenjük be a csuklókat (a megfelelő különleges zsirt l. a 16.3. alfejezetben). A hajtórúd és a motor forgatókarjának csatlakozásánál a fedelet a kenőzsírral kenjük meg és helyezzük fel a hajtórudat.

Csapágyak

A csapágyakat a kocsiszekrényben belülről az egyik oldalon az abtaktörlő tartójába (konzolba), a másik oldalon egy különleges alátétbe szerelték, amely orral a kocsiszekrény nyilásába van behelyezve. Kívülről tömítő alátét (az éleket gondosan egyengessük ki, nehogy alágyűrődjenek), lapos alátét felhelyezése után anyával húzzuk meg. Az egységet gumitömítés zárja. Töltsük ki kenőzsirral, amelyből a persely nyakrészébe is nyomjunk. (A megfelelö zsirt l. a 16.3. alfejezetben.)
A csapágy esetleges kiszerelésekor a biztosítógyűrűt emeljük ki a csap hornyából a gumitömítés alá. Beszereléskor a persely alá tegyünk rugós alátétet a kinyomott középpel a persely felé. A kenéshez az említett zsírt használjuk.

Törlőkarok

A törlőkarok felhajlíthatók és cserélhető gumilapáttal vannak ellátva. A csapágyak recézett kúpos csapjaira anya rögzíti.
A törlőlapátok felszerelcse után a szélvédőt vízzel nedvesitsük be és próbáljuk ki a mozgásukat. Szükség esetén a csapokon fordítsuk el őket. A lapátoknak a szélvédön maximális felületet kell törölniük, azonban nem ütközhetnek bele a szélvédőüveg gumi tömítőprofiljába.

13.12.3. Az ablakmosó

A szélvédö ablakmosója (250. ábra) a tartályból, a szivattyúból, a motorból, az elosztóból, két fúvókából és az összekötőcsövekből áll.
Az ablakmosó szivattyújának és motorjának műszaki adatait a 35. táblázat tartalmazza.
A tartályt tartóval, csavarokkal, lapos alátétekkel rögzítjük. A zárófedél balra csavarásával nyitható ki. Nyáron vizzel vagy víz és ablakmosó folyadék keverékével, télen ablakmosóhoz használatos fagyálló folyadékkal kell feltölteni (l. a 16.6. alfejezetben).
250. ábra. Ablakmosó
1 tartály; 2 ablakmosó fúvókák; 3 a motor a szivattyúval
35. táblázat. Az ablakmosó motorjának és szivattyújának müszaki adatai
Az ablakmosó tipusa, MEZ MM2004
Névleges feszültség, [V]12
Névjeges teljesítmény, [W]50
A szivattyú teljesitményemin. 15cm3/s 0,1 MPa túlnyomáson
A tartály köbtartalma, [l]2,5

A motort a szivattyúhoz csavar és lapos alátétek rögzítik. A szívótömlőt a sima, a nyomótömlőt a hornyolt csőcsonkra kell felhúzni. A szívó oldalon van a pozítiv, a nyomó oldalon a negatív villamos csatlakozás. A gépkocsi mellső része felöl nézve a szívás a jobb, a nyomás a bal oldalon van.
A fúvókák (fúvókával ellátott fejek) - a kocsiszekrény nyakrésszel kialakított átvezetéseibe felülről benyomva vannak rögzitve.