13.14. A fűtő- és szellőztetőventillátor

A fűtő- és szellőztetőventillátor a villamos motorral, a tartóval és a lapátkerékkel egy szerelési egységet képez, és része a fűtőberendezésnek. A lapátkereket a motor tengelyére sajtolták.


253. ábra. A fütő- és szellőztetőventillátor motorjának metszete

A motor (253. ábra) kétpólusú, állandó mágnesű, a forgórészt önkenő csapágyakban csapágyazták.
A fütő- és szellőztetőventillátor motorjának műszaki adatait a 37. táblázat tartalmazza.

37. táblázat. A fűtő- és szellőztetőventillátor motorjának műszaki adatai
Motortipus, PAL443.132-084.025
Névleges feszültség, V12
Névleges teljesítmény, W60
Forgásirány (a tengelycsonk felől nézve)bal
A vezetékek és kapcsok polaritásakábelsaruval eljátott (kék) vezeték a negativ (-) pólus
a kapocsléc jobb oldali késén hüvellyel ellátott vezeték,
a pozitív (+) pólus a kapocsléc bal oldali késén

A karbantartásra és a javításra az ablaktörlőmotornál megadott feltételek érvényesek (l. a 13.12. alfejezet 1.-3. pontjában).

13.14.1. A motor és a lapátkerék szétszerelése

1. A lapátkeréken levő biztosítógyürü végeinek kinyitása után (kinyitáshoz a biztosítógyűrűkhöz használatos különleges fogót, Seeger-fogót stb. használjunk) vegyük le a gyűrűt, és a lapátkereket húzzuk le a tengelyről. A tengelyt alá kell támasztani, nehogy a motorcsapágy-tartók megsérüljenek.
2. Csavarjuk ki a tartó rögzítő-(összehúzó-) csavarját, és a motort vegyük ki.
3. A motoron csavarjuk ki a másik összehúzócsavart, és vegyük le az állórészt, vegyük ki a szénkeferugókat és a szénkeféket toljuk ki. A motor többi resze nem szerelhető szét.