13.3. Az akkumulátor
Az akkumulátor a gépkocsi üzemeléséhez szükséges villamos energia tárolója. Típusa AKUMA 6N 37 (1982. októbertől AKUMA GNU 37, amelynek az edénye műanyag). Névleges feszültsége 12 V, tárolóképessége 37 Ah. Az elektrolitja 1,28 g/cm3 (32 °Bé) sűrűségű kénsav, amelynek töltési mennyisége kb. 2,7 l. Az akkumulátor villamos energiáját a motor töltőberendezése, azaz az egyenirányító diódákkal egybeépített váltakozóáramú generátor és a feszültségszabályozó szállítja. Ezenkívül külső tőltőkészülékkel is utántölthető.
A kézi csomagtér padlója alatt elhelyezett akkumulátor (228. ábra) a csomagtérben levő fedél leszerelése után válik hozzáférhetővé. A gépkocsiból való kivételekor a póluskivezetésein levő bilincsek csavarjalt lazítsuk meg, a bilincseket húzzuk le és az akkumulátort az edénye peremének kiálló részénél fogva emeljük ki. Ajánlatos acélszalagból 2 db horgot készíteni, amelyeket az edény peremébe beakasztva könnyebb lesz a kiemelés.
Az akkumulátor a rekeszben tartókkal és anyákkal van rögzítve. Az anyákat lazán húzzuk meg, nehogy az edény deformálódjon.
Az akkumulátor jó állapotán múlik a villamos fogyasztók helyes működése, különösen az indítómotoré és a gyújtásrendszeré. Ezért az akkumulátorra a következők szerint fokozott figyelmet kell fordítani:
228. ábra. Az akkumulátor elhelyezése a kézi csomagtartó feneke alatti rekeszben
- Az akkumulátorban az elektrolit szintjét a perforált választólemezek felső éle felett legfeljebb 4 mm-rel, ill. azok alatt nem többel, mint 3 mm-rel kell tartani. Az AKUMA 6 NU 87 típusnál max a betöltőnyilás felöntéséig, min.: az elválasztólemezek felső éle felett 8..5 mm. Ha az elektrolit szintje ennél lejjebb csökken, a hiányt desztillált vízzel pótoljuk. (Téli időszakban kizárólag közvetlenül az utazás előtt végezzük az utántöltést, mert nyugalmi állapotban a víz nem keveredik el az elektrolittel, ezért befagyhat és tönkreteheti az akkumulátort.) Ha elektrolitmaradványok (kiömlés, stb.) láthatók az akkumuláloron, akkor az elektrolít sűrűségével azonos sűrűségű elektrolittel pótoljuk a hiányt.
- Az akkumulátor póluskivezetéseit tisztán kell tartani. Időnként távolítsuk el az oxidréteget és savmentes zsírral (póluszsírral vagy patikai vazelinnel) vékonyan kenjük be.
- Az akkumulátor felületéről a kiömlött elektrolitet száraz ronggyal távolítsuk el, mert az vezetőképes és az akkumulátort kisüti.
- Az akkumulátort a gyártóműve által megadott feltételeknek megfelelően állandóan feltöltött állapotban kell tartani. Ha a gépkocsit hosszabb időre üzemen kívül helyezzük, az akkumulátort három hónapnál nem hosszabb időközönként külső töltőkészülékkel fel kell tölteni.
- Ha az akkumulátor nincs feltöltve, fagy ellen feltöltéssel kell védeni, mert a kisült akkumulátor már -5...- 10 °C hőmérsékleten befagy.
- Az az akkumulátor, amely már üzemelt, elektrolit nélkül vagy kisütött állapotban nem tárolható, mert tönkremegy.

13.3.1. Az akkumulátor töltése
Az akkumulátor utántöltését a gépkocsi töltőberendezése végzi, amely a normál fogyasztók átlagos használata esetén képes az akkumulátort a teljes töltöttségi állapotig utántölteni. Ajánlalos azonban a töltöttségi állapotot az elektrolit sűrűségének mérésével ellenőrizni.
Szükség esetén az akkumulátor a gépkocsi napi használata közben utántöltődik, de a gépkocsin kívül töltőkészülékkel is utántölthető. Ha előre tudjuk, hogy a gépkocsi hosszabb ideig üzemen kívül lesz, az akkumulátort mindjárt a gépkocsi leállítása után töltsük fel, majd minden hónapban ellenőrizzük, és a gépkocsin kívül, töltőkészülékkel ismét töltsük fel.
Az akkumulátort kapcsoljuk 12.6...16.8 V között szabályozható feszültségű töltőkészülékre.
Az akkumulátortöltő feszültségeként közölt 12,5...16,8 V feszültségérték magya-rázatra szorul. Ugyanis ez a feszültségtartomány csak ún. „sima" egyenfeszültség ese-tén érvényes. Ilyen egyenfeszültség csak különleges kivitelű és a szűrőkondenzátorral szűrt vagy szeleptranzisztorral szabályozott drágább akkumulátortöltőkbő1, ill. nagyteljesjtményü motordinamókbót nyerhető. A kereskedelemben kapható, amatőr célra készült akkumulátortöltők nagy része 100 Hz-es lüktető egyenfeszűltséget ad. Ezeknél a készülékeknél a szahályozhatósági tartomány 9,8...13,07 V az akkumulátortőltő kimeneti kapcsain Deprez műszerrel mérve, amikor az akkumulátor nincs a töltőkészülékre kötve. Az okfejtést a Gépjárműakkumulátorok c. könyv, Műszaki Könyvkiadó, Bp. 1980. 224-228. oldalán. (A fordító megjegyzése.)
Az akkumulátort 3,5 A erősségű egyenárammal, vagy ún. kétfokozatú töltéssel töltsük. Ez utóbbi új irányzatot képvisel, főként a mélyen kisütött akkumulátorok esetében. Az első fázisban a töltést 4,4 A áramerősséggel végezzük mindaddig, amíg legalább két cellában a gázfejlődés megindul. Ezután a töltést 2,2 A áramerősséggel folytassuk a töltés befejező fázisáig. A teljesen kisülött akkumulátort a töltés jellegétől függően 13...20 h időtartamon keresztül töltsük, és ha teljesen feltöltődött, a feltöltöttségi állapotnak a következő ismertető jelei mutatkoznak:
- az elektrolit sűrűsége az összes cellában eléri az 1,28 g/cm3 értéket, és ez az érték további 2h időtartamon keresztül végzett töltés esetén sem változik;
- az akkumulátor feszültsége (töltés közben mérve) eléri a 15,6...16,2 V-ot, és további 2h időtartamon keresztül végzett töltés esetén sem változik;
~ az összes cellában erős gázképződés van.
A töltöttségi állapot és az elektrolít sűrűsége közötti összefüggés a 28. táblázatból kitűnik.

28. táblázat. Az elektrotit sűrűsége, a töltöttségi állapot és az elektrolit fagyáspontja közötti összefüggés
Az elektrolit
sűrűsége,
g/cm3
Az akkumulátor
töltöttségi állapota,
%
Az elektrolit
fagyáspontja,
oC
1,28100-60
1,2470-50
1,2250-35
1,1520-17
1,120-10
A 20% töltöttségi állapotban levő akkumulátor kisütöttnek tekinthető

Az akkumulátortöltésre általánosságban a következő irányelvek érvényesek:
- a gázok gyors eltávozása és az elektrolit szintjének ellenőrzése céljából csavarjuk ki a betöltőnyílások dugóit;
- az akkumulátorhoz nyílt lánggal közelíteni tilos, mert a töltéskor végbemenő kémiai folyamat során hidrogén és oxigén szabadul fel, amelyek robbanó gázkeveréket alkotnak;
- a helyiséget, ahol az akkumulátor töltését végezzük kellőképpen szellőztetni kell;
Az elektrolit maróanyag, káros a bőrünkre, ruhánkra és a gépkocsi fényezett részeire, ezért az elektrolittel érintkezett részeket azonnal vízzel mossuk le.