13.4 A váltakozóáramú generátor:

A váltóáramú generátor félvezetős egyenirányítással van ellátva, s a villamos berendezések, valamint az akkumulátor egyenárammal való táplálására szolgál.

Szerelési útmutatás és általános irányelvek a váltóáramú generátorhoz

Ezek mindkét váltóáramú generátor típusnál azonosak. A karbantartásnál és az üzemeltetésnél a következőkre ügyeljünk:


a) a csatlakoztatások pólusváltoztatása a berendezéseknél, vagy az akkumulátornál tönkreteszi a váltóáramú generátor félvezetőit;

b) a csak egy pillanatig tartó rövidzárlat (pl. nem megfelelő működés ellenőrzés) a váltóáramú generátor kapcsoknál vagy a szabályozó reléknél, ugyancsak a félvezetők megsemmisülési veszélyét jelenti

c) amikor a töltési áramkörben alkatrészt cserélünk, az akkumulátort csatoljuk le. Ilymódon kiküszöböljük a véletlen rövidzárlatveszélyt a váltóáramú generátor kapcsainál, vagy a szabályozó relénél

d) az akkumulátort járó motornál lekapcsolni nem szabad

e) a váltóáramú generátort ne hajtsuk meg üresjáratban, vagyis a "+B" kapocsra csatlakozó vezetékkel és a rákapcsolt "M" kapoccsal. Ezáltal a magasabb fordulatszámnál a váltóáramú generátornál rendkívül nagy feszültség jönne létre, s ezáltal a félvezetők tönkremennek.

f) villamos ívhegesztésnél valamennyi vezetéket, a váltóáramú generátorról a "+B" vezetéket, rövidzárlat ellen védeni kell.

g) a váltóáramú generátor külső gerjesztése nem engedhető meg. Ilyen beavatkozás a félvezetők meghibásodását jelentené;

h) a töltést ellenőrző lámpa meghibásodott égőjét azonnal ki kell cserélni, különben nincs biztosítva a váltóáramú generátor megfelelő gerjesztése. Az égő kicserélésekor ügyeljünk arra hogy a megfelelő teljesítményű égőt helyezzük be (2W/12V)

i) ügyelni kell a kapcsok tökéletes csatlakoztatására, valamint a váltóáramú generátor és a szabályozó tökéletes testcsatlakozására

j) a váltóáramú generátor szellőző nyílásokkal van ellátva. A gépkocsi mosásakor ügyeljünk rá, hogy a tisztítóanyag a nyílásokba ne kerüljön be

Skoda 105 és 120L
Skoda 120LS, GLS
PAL-Magneton jelzés:
443-113-516-021
443-113-516-121
Üzemi feszültség:
14V
Munka fordulatszám kezdet:
1000 1/min
Áramerősség 2600 1/min fordulatszámnál (új állapotban):
26A
31A
Legnagyobb áramerősség:
35A
42A
Legnagyobb fordulatszám:
10000 1/min
Áramjellemző
13.3/1
13.3/2


13.3/3 ábra
A váltóáramú generátor működés alapkapcsolása - lásd még a 13.4/1 kapcsolási vázlatot is
G - váltóáramú generátor; REG - feszültségszabályozó
B - akkumulátor; S - kapcsoló; K - ellenőrző lámpa


13.3/4 ábra
A váltóáramú generátor metszete

 


13.3/5 ábra
A váltóáramú generátor ellenőrző csatlakoztatása a gépkocsiban - ellenőrzés segédvezetékkel

A váltóáramú generátor kiszerelése a gépkocsiból

1. Az akkumulátort lekapcsoljuk

2. A váltóáramú generátorról a vezetékeket lekapcsoljuk. (Jegyezzük meg hogy melyik hol volt!)

3. A csatlakozást a váltóáramú generátor és a motor között megoldjuk.

A váltóáramú generátor visszaszerelése

1. Meg kell tisztítani az összes rögzítőhely felületet.

2. A nem csatlakoztatott akkumulátornál a vezetéket a megfelelő "M" és "R" csatlakozásokba (a vezetékek azonos jellel vannak ellátva) bevezetjük. A többi vezetéket anyákkal csatlakoztatjuk.

3. Az akkumulátort csatlakoztatjuk

A váltóáramú generátor szétszerelése és útmutató a javításhoz

1. Az ékszíjtárcsa anyát lecsavarjuk. Az ékszíjtárcsát leszereljük. A ventillátort eltávolítjuk.

2. A hátsó fedél nyílásán keresztül horog segítségével a keféket megemeljük és a fedélnyílásokba (dia 3mm) az "M" és "R" kapcsok alatt vezetett huzallal biztosítjuk.

3. A fedél kölcsönös helyzetét megjelöljük. A szorítócsavarok eltávolítása után a váltóáramú generátort szétszereljük. A mellső fedél az állórészen marad. Ílymódon hozzáférhetünk a kefékhez, valamint néhány diódához.

Minden más munkát - a csapágycsere kivételével - szakműhelyben kell elvégeztetni.

A generátor összeszerelése

1. A hátsó fedélbe a csapágynyílásnál behelyezzük a rugós alátéteket.

2. A mellső fedelet a csapággyal a forgórész tengelyre feltesszük.

3. Összeszereljük:

- a forgórészt
- az állórészt
- a hátsó fedelet.

4. A váltóáramú generátort a szorítócsavarokkal összehúzzuk. A meghúzás során ellenőrizzük, hogy a forgórész könnyen forog-e.

5. A tengelyre felhelyezünk egy távtartó gyűrűt. Az éket felütjük. A ventillátort és az ékszíjtárcsát felszereljük. Az összes részt anyákkal és rugós alátétekkel összehúzzuk.

6. A hátsó fedélből a tartóhuzalokat kihúzzuk, amelyekkel a keféket biztosítottuk.

A csapágy kiszerelése

Az alkalmazott csapágy mindkét oldalon zárt és tömített. A csapágyat teljes élettartamára gyárilag kenik meg.

1. A csapágyat a forgórészről megfelelő lehúzó készülékkel szereljük le. A visszaszereléskor a csapágyat a tengelyfoglalatig sajtoljuk fel.

2. A mellső fedélcsapágy kiszerelésekor először lefúrjuk a perem szegecsfejeket. Ezután megfelelő tüskével a mellső fedél külső oldalánál a csapágyat kisajtoljuk. A visszaszerelésnél a csapágyat a peremmel lezárjuk és azt a fedélnél felszegecseljük.

A diódák kiszerelése

Egy tartós, ún. plusz és minusz tartós kiszerelhető diódatömb, valamint a segéd diódák alkalmazása által, a diódák kicserélése könnyű. A diódatömb kiválóan alkalmas a cserejavításos rendszer alkalmazására.
Az objektív ellenőrzési módszer a dióda méréshez csak a VA jellemző meghatározását és speciálműszer alkalmazását jelenti.
A többi mérőműszer adatai csak tájékoztató jellegűek.

Útmutatás

A pontos diagnosztikát, ill. javítást - különös tekintettel az egyenirányítókra - szakműhellyel kell elvégeztetni. Megfelelő felszerelés és szaktudás nélkül a javítást elvégezni nem lehet.

A váltóáramú generátor tájékoztató jellegű tesztelése a gépkocsiban
(megy-nem megy teszt)

Az alábbiakban leírt teszt csak tájékoztató jellegű. Kötelező jellegű csak a próbapadon, változó terhelés mellett végzett ellenőrzés lehet. A jellemzőket lásd a 13.3/1 és 13.3/2 ábrákon.

A helyes működés előfeltétele a kifogástalan villamossági felszerelés, a megfelelő villamos csatlakoztatás a váltóáramú generátor kapcsoknál, a feszültségszabályozónál, az akkumulátornál és kielégítő feszesség a váltóáramú generátor hajtószíjnál.

A váltóáramú generátor, vagy a feszültségszabályozó üzemzavarát (az akkumilátor nem töltődik) a jelzőlámpa jelzi.

A váltóáramú generátor, ill. a feszültségszabályozó üzemzavarának meghatározása

A váltóáramú generátor ilyen működés ellenőrzéséhez egy dugaszoló aljzatos segédvezeték szükséges, mely lehetővé teszi a váltóáramú generátor kapcsok áthidalását a 13.3/5 ábra szerint.

1. A váltóáramú generátornál a vezetéket az "R" és "M" kapcsokról levesszük
2. Az "M" és "R" kapcsokat segédvezetékkel összekötjük. A "+B" kapocs és a testelés közé voltmérőt kapcsolunk;
3. A motort megindítjuk. A fordulatszámot ne emeljük az üresjárati fordulatszám fölé.
4. A váltóáramú generátort gerjesztjük. A segédvezeték végét 2-3 sec-re a "+B" kapocshoz érintjük. Ha a váltóáramú generátor nem gerjeszthető, egyértelműen meghibásodott;
5. A motor fordulatszámot lassan emeljük. Ha ekkor az üresjárati fordulatszám fölött a voltmérőn is emelkedik a jelzett érték, a generátor minden valószínűség szerint rendben van. Ennél az ellenőrzésnél nem szabad a fordulatszámot annyira megemelni, hogy a feszültség 20V fölé emelkedjen (tanácsos a csúcsfeszültséget kb 15V-nál tartani)
6. Ellenőrizzük a feszültséget a "+B" és "R" kapcsok között. A két kapocs között a feszültség nem lehet nagyobb 0.4V-nál. Amennyiben a leírt ellenőrzések során a generátort rendben levőnek ítéljük, a hiba okát a feszültségszbályozóban kell keresni.

Üzemzavart okozhat a hibás érintkezés;

- a generátortestelés
- a feszültségszabályozó
- a gépkocsi testelés
- az akkumulátor testelés között

Útmutatás

A váltóáramú generátor, vagy a szabályozórelé üzemzavarát nem csak az akkumulátor kimerülése okozhatja, hanem túltöltése is.

Amikor a teljes töltési rendszert ellenőrizzük, s üzemzavart nem tételezünk fel, elegendő a szabályozó feszültség, ill. az ellenőrző lámpa vagy az ampermérő reakcióját ellenőrizni a fordulatszám emelésekor. A voltmérőt a testelés és a "+B" pont közé csatlakoztatva és a motort közepes-nagy fordulatszámra felpörgetve a feszültség kb 14+-0.4V tartományban kell legyen.

Az ellenőrző lámpának ekkor az üresjárati fordulatszámnál, ill. közvetlenül fölötte ki kell aludnia.

Miszerint az előzőekben már említettük, a generátor vagy a feszültségszbályozó üzemzavarát mindenekelőtt az ellenőrző lámpa jelzi. Az ellenőrzőlámpa meghatározott módon, jórészt minden üzemzavarra reagál.