13.5 Feszültségszabályozó:

13.5.1 A PAL-Magneton 443.116-417.020 típusú felszültségszabályozó

Ez egy vibrációs készülék, mely a váltóáramú generátorra való csatlakoztatáskor működik, s a teljes fordulatszám tartományban, a teljes töltési rendszer állandó feszültségét biztosítja.

A feszültségszabályozó a kocsiszekrény tartójánál, jobbra a motortól, a gyújtótekercs mellett van elhelyezve.

Amikor a csatlakozó kábelekkel dolgozunk, a könnyebb hozzáférhetőség érdekében ajánlatos a feszültségszabályozó csavarokat megoldani.


13.4/1 ábra A váltóáramú generátor a feszültségszabályozóval
belső kapcsolási vázlata és a külső csatlakozások

Váltóáramú generátor:

B,R,M - generátor kivezetések
f - generátor fázistekercs
m - generátor gerjesztőtekercs
D 1-6 - fődiódák
D 7-9 - segéddiódák
D10 - csillapító dióda

Feszültségszabályozó:

R,M, 15/54 - feszültségszabályozó kivezetések
reg - szabályozó feszültségtekercs
Rk - kiegyenlítő ellenállás
Ro - védő ellenállás
Rr - szabályozó ellenállás
Kr - szabályozó érintkező

Külső csatlakozások:

K - ellenőrző lámpa (1.5-2W/12V)
S - gyújtáskapcsoló
B - akkumulátor

 

 

Feszültségszabályozó ellenőrzés a gépkocsiban

A feszültségszabályozó működését a laza kötések és a hibás testcsatlakozások befolyásolhatják. Ha azt állapítjuk meg, hogy az ellenőrző lámpa menet közben nem alszik ki, vagyis az magas fordulatszámnál is teljes, vagy csökkentett hatású fénnyel ég, vagy ha a motor lekapcsolásakor és újabb indításakor egyáltalán nem gyullad ki, a feszültségszabályozó meghibásodhatott.

Amikor az üzemzavar oka nem a váltóáramú generátorban van, a feszültséget ellenőrizzük a feszültségszabályozónál. A feszültség értéke 13.2-14.8V között kell legyen.

Az ilyen ellenőrzés tájékoztató jellegű, kötelező érvényű csak a próbapadi ellenőrzés lehet.

Villamos beállítás

A feszültségszabályozó ellenőrzését és beállítását csak próbapadon lehet elvégezni. A csatlakoztatásokat lásd a 13.4/2 ábrán.

A kb. 2A-s terhelésnél az ellenőrzött feszültségnek az "ellenőrzés" hasábban kell legyen. Ha az ellenőrzött feszültség e tartományon belül van, a beállítás szükségtelen.

Szükség esetén a beállítást a "beállítás" hasáb szerint végezzük el.

Amikor az akkumuláor vízpárolgása rendkívül nagy, a feszültségszabályozót a "beállítás" alapértékre állítjuk be, és kihasználjuk a tűrési határ alsó értékér.


13.4/2 ábra Csatlakozási vázlat a próbapadi ellenőrzéshez és beállításhoz

G - váltóáramú generátor
REG - feszültségszabályozó
A - ampermérő
V - voltmérő
S - kapcsoló
R - terhelési ellenállás
B - akkumulátor

Szabályozási fokozat Ellenőrzés Beállítás

I. fokozat

II. fokozat

min. 13.2V

max. 14.8V

min. 13.6V

max. 14.0V

A váltóáramú generátor indulása a nyugalmi helyzetből történik, teljesen feltöltött akkumulátornál.

A váltóáramú generátor gerjesztése után - kb. 1000 1/min fordulatszámnál - az akkumulátort lekapcsoljuk és a terhelési ellenállást felkapcsoljuk.

Minden újabb mérésnél a váltóáramú generátort nyugalmi helyzetből kell indítani.

A mérések hideg állapotban történnek.

A szabályozó feszültség mértékét a szabályozójáromnál a rugófelfüggesztés döntésével állítjuk be.

A feszültségszabályozó karbantartása:

A feszültségszabályozó üzemeltetés közben karbantartást nem igényel. Csupán az szükséges, hogy a helyes testcsatlakozásra és a kapcsoknál a csatlakozásra ügyeljünk.

Útmutatás:

A beható diagnosztikát, ill. a feszültségszabályozó javításokat szakműhelyben kell elvégeztetni. Megfelelő felszerelés és szakképzettség hiányában a javítást nem végezhető el.

 

13.5.2. A PAL Magneton 443.116-419.071 típusú feszültségszabályozó

1979. szeptember óta a Skoda 120 LS, és 120 GLS; 1981. március óta a 105 GL típusú gépkocsikra ezt a feszültségszabályozót szerelik fel.

Ez a félvezetős feszültségszabályozó 14 V 55 A-es váltakozóárumú generátor részére készült, amelynek belső kapcsolását ún. pozitív szabályozásra (a forgórész gerjesztésére szolgáló, oda áramot vezető egyik szénkefe kapcsolatban van a váltakozóáramú generátor testelésével) alakították ki. A feszültségszabályozó a váltakozóáramú generátor széles fordulatszám- és terhelés-tartományban a töltőrendszer feszültségét állandó értéken tartja.

A motortér jobb oldali részében a kocsiszekrény tartóján, a gyújtótekercs mellett helyezték el. Bekötését a váltakazóáramú generátorral a 237a ábra szemlélteti.

237a ábra. A váltakozóáramú generátor összekötése a feszültségszabályozóval

237a ábra
G a váltakozóáramú generátor; +B, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései; reg.feszültségszabályozó; 54, D+, DF, B a feszültségszabályozó kivezetései; S kapcsoló; K ellenőrzőlámpa

237b ábra. A váltakozóáramú generátor és a feszültségszabályozó belső bekötése, valamint a külső csatlakozások

237a ábra
Váltakozóáramú generátor: +B, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései Feszültségszabályozó: 54, D+. DF, B- a feszültségszabályozó kivezetései Külső csatlakozások: K ellenőrzőlámpa; S kapcsoló: B akkumulátor

Ha a hozzá vezető vezetékekkel dolgozunk és jobban hozzá akarunk férni, ajánlatos a feszültségszabályozót a rögzitőcsavarokról leszerelni.

A kikötési útmulatást stb. lásd a váltakozóáramú generátor általános és szerelési útmutatásainál a 13.4. fejezetnél. Bekötési vázlata a 237b ábrán látható.

A feszültségszabályozó ellenőrzése

A feszültségszabályozó működését a laza csatlakozások és a hibás testérintkezés befolyásolja. Ha az ellenörzőlámpa menet közben nem alszik ki, vagy az akkumulátor elégtelenül töltődik és közben a váltakozóáramú generátor hibátlan, a hiba valószínűleg a feszültségszabályozóban van. Évente egyszer ellenőrizni kell a szabályozott feszültséget a feszültségszabályozón. A mért értéknek 13,4...14,3 V-nak kell lennie. A feszültségszabályozó feszültségét a gépkocsin nem lehet beállítani, a szabályozott feszültség nagyságát a gyártóműben állítják be. Felelősséggel csak próbapadon ellenőrizhető.

A feszültségszabályozó beállítása és karbantartása

Az ellenőrzést próbapadon (238. ábra) hideg állapotban, a váltakozóáramú generátor 20 és 80%-os terhelése közben és 15...25 'C hőmérsékleten kell végezni. A váltakozóáramú generátor 20%-os áramterhelésénél a szabályozott feszültséget 2000...9000 1/min, és 80%-os áramterhelésénél 3600...9000 1/min fordulatszám-tartományban kell ellenőrizni. A szabályozott feszültség értékének 13.4...14.3 V-nak kell lennie.

238. ábra. Bekötési vázlat a mérőpadon való ellenőrzéshez és beállításhoz G váltakozóáramú generátor; +B, R, M a váltakozóáramú generátor kivezetései; reg feszültségszabályozó; 54. D+, DF, B a feszültségszabályozó kivezetései: A árammérő; V feszültségmérö; K ellenőrzölámpa; R terhelő ellenállás; S kapcsoló

A feszültségszabályozó üzemelés közben semmilyen karbantartást nem igényel, de ügyelni kell a helyes testelésére és a csatlakozóknál a kifogástalan érintkezésre.

Megjegyzés: részletes diagnosztikát. esetleg a feszültségszabályozó javltását kizárólag szakműhelyben kell végeztetni. Megfelelő műszaki felszerelés és szakképzettség hiányában a gyártómű nem ajánlja a javítást.