13.7. A gyújtáselosztó

A gyújtáselosztó vezérli a gyújtást a motor hengereiben. Megszakítja a gyújtótranszformátor primer tekercsének áramát, ezáltal a szekunder tekercsben nagyfeszültséget létesít, amelyet az egyes hengerek gyújtógyertyáihoz oszt el, és a motor fordulatszámának függvényében szabályozza az előgyújtás pillanatát. A gyújtáselosztó a megszakitóval, kondenzátorral, centrifugális (röpsúlyos) előgyújtásszabályozóval és a vákuumos előgyújtásszabályozóval egy szerelési egységet képez.

A Skoda 105 S, 105 L, 105 GL típusú motorokba PAL Magneton 443.213-204.480 típusú gyújtáselosztót alkalmaznak.

A Skoda 120, 120 L, 120 LS, 120 GLS típusú motorokba PAL Magneton 443.213-204.460 típusú gyújtáselosztót szerelnek.

242. ábra. A PAL-Magneton 443.213-204.480. típusú gyújtáselosztó röpsúlyos előgyújtás-szabályozójának szabályozási jelleggörbéje. (Az új gyújtáselosztó csak a szaggatott vonalakkal határolt sávban üzemelhet)

243. ábra. A PAL-Magneton 443.213-204.460. típusú gyújtásetosztó röpsúlyos elögyújtás-szabályozójának szabályozási jelleggörbéje (Az új gyújtáselosztó csak a szaggatott vonalakkal határolt sávban üzemelhet)

244, ábra. Mindkét gyújtáselosztó-típus vákuumos előgyújtás-szabályozójának szabályozási jelleggörbéje

Az elosztók csak a centrifugális elügyújtásszabályozó jelleggörbéjében (242., 243. ábra) különböznek egymástól. A vákuumos előgyújtásszabályozó szabályozási jelleggörbéje mindkét típusnál azonos (244. ábra). Egyéb műszaki adataik közösek és a 32.táblázatban találhatók.

32. táblázat. A gyújtáselosztó műszaki adatai
A gyújtáselosztó legnagyobb fordulatszáma, 1/min 3000
Forgásirányjobb
Érintkezőhézag, mm 0,35...0.45
A zárt érintkezők összenyomóereje, N 5...6
A kondenzátor kapacitása,µF 0.2...0,25
Zárásszög 3000/min fordulatszámig, % 50...60
A gyújtáselosztó karbantartását, a megszakító-érintkezők beállítását a 15.2. alfejezetben tárgyaljuk.

13.7.1. A gyújtáselosztó le-és visszaszerelése

Leszerelés
A gyertyapipákat húzzuk le a gyújtógyertyákról, az elosztófedélből húzzuk ki a gyújtótranszformátorra menő kábelt, és kössük le a gyújtótranszformátor 1-es jelű kivezetéséről jövő vezetéket. Húzzuk le a vákuumos előgyújtásszabályozóra menő műanyag tömlőt, és a gyújtáselosztó-tartót a motoron levő tartóhoz rögzítő csavar kicsavarása után (a tartó összehúzócsavarját ne lazítsuk meg) a gyújtáselosztót emeljük ki.

Visszaszerelés
A leszerelés fordított sorrendjében végezzük. A gyújtáselosztó tengelyén levő tengelykapcsolónak a motorban levő hajtótengely-fejrészbe bele kell csúsznia. Az új gyújtáselosztó beállítását, vagy ha a gyújtáselosztó tartójának összehúzó csavarja meg volt lazítva, az újbóli beállítását a 2.4. alfejezet 25-27. pontjaiban közüljük.

13.7.2. A gyújtáselosztó szét- és összeszerelése

Az említésre kerülő munkát általában szakműhelyben, a gyújtáselosztó mechanikus állapotának ellenőrzésekor vagy javításakor szükséges elvégezni. Célszerű egy megfelelő tartót alkalmazni, amely lehetővé teszi, hogy a legtöbb munkát függőleges helyzetben lehessen elvégezni. Összeszereléskor e csúszófelületeket a 15.2. alfejezetben leírtak szerint kenjük be, de kerüljük a túlzott kenést.
Csavarjuk ki a gyújtáselosztó házának első részében levő csavart, és a tengely önkenő csapágyának olajkészletét néhány csepp alacsony dermedéspontú olaj becsepegtetésével növeljük (l. a 16.4. alfejezetben a különleges olajoknál).

A gyújtáselosztó szétszerelése
1. Vegyük le az elosztófedelet és az elosztópipát.
2. Szereljük le az elosztótengelyről a tengelykapcsolót (ajánlatos az ex-centrikus fogazat és az elosztópipa kölcsönös helyzetét összejelölni).
3. Vegyük le a csapról a biztosítógyűrűt és vegyük ki a megszakítókala-pácsot.
4. Vegyük le a primer áramot az elosztóba bevezető 1-es jelű csavarszerelvényt.
5. Szereljük le a kondenzátort.
6. Szereljük le a rugókat.
7. Vegyük le a vákuumos előgyújtásszabályozót (a vákuumos előgyújtásszabályozót ne szereljük szét, ugyanis nem valószinű, hogy megváltozott a szabályozási jelleggörbéje. Ne változtassuk meg a vonórúd becsavarási mélységét sem).
8. Az elosztóházból vegyük ki az alaplemezt az alátéttel.
9. Az elosztóbázból vegyük ki a tengelyt a centrifugális szabályozóval.
10. Szükség esetén az elosztó szétszerelését a centrifugális szabályozóval szerelt tengelyszerelvény és a bütyök leszerelésével folytassuk.

A gyújtáselosztó összeszerelése
1. Állítsuk össze a centrifugális szabályozót (a röpsúlyok a csapokon könnyen forogjanak).
2. Az összeállított tengelyt megfelelő alátétekkel helyezzük be az elosztóházba.
3. Az elosztóházba helyezzük be az alaplemezt a rászerelt üllövel és alátéttel.
4. A csapra helyezzük fel a vonórudat és biztosítsuk. Csavarozzuk fel a vákuumos előgyújtásszabályozót a kondenzátorral. Ellenőrizzük az 1. henger kábelét jelölő rovátka helyzetét.
5. Csavarozzuk fel a kalapácsrugót a betétekkel (a rugó a nyílásával az 1-es jelü átvezetőcsavar felé legyen). Az alaplemez az elosztóházban könnyen forogjon.
6. Állítsuk össze az 1-es jelű árambevezető csavart.
7. A csapra helyezzük fel a megszakítókalapácsot és a csapon biztosítsuk. Állítsuk be a megszakítóhézagot és ellenőrizzük a megszakítóérintkezőket összenyomó rugóerőt.
8. A tengelyre helyezzük fel az alátéteket az eredeti összeállításban, tűzzűk fel és rögzltsük a tengelykapcsolót.
9. A bütyöknyílásba helyezzük be a kenőnemezt és helyezzük fel az elosztó-pipát.
10. Helyezzük fel az elosztófedelet és a szerelés teljes ellenérzése után végezzük el a gyújtáselosztó ellenőrzését a következő pontban leírtak szerint.

13.7.3. A gyújtáselosztó ellenőrzése

A gyújtáselosztó állapotáról (mind az üzemi, mind a javítás utáni ellenőrzésnél) végérvényes tájékoztatást csak a próbapadon végzett szikráztatási ellenőrzés ad. Az említett ellenőrzésnél a megszakítóhézag előzetes beállítása után a következőket kelt végezni:
~ az érintkezők érintkezési-zárási szögének ellenőrzése;
~ a szikra szögelosztás-ellenőrzése (a tűrés ±45 szögperc a teljes üzemelési tartományban);
~ a centrifugális és vákuumos előgyújtás-szabályozás tartományának és lefolyásának ellenőrzése;
~ a működés ellenőrzését a legnagyobb fordulatszámon (a szikra hossza a szikráztatón 4 mm) rövid ideig, kb. két percig kell végezni.