14.5. A kocsiszekrény homlokfala és hátfala

14.5.1. A mellső homlokfal leszerelése

Először szereljük le a mellső lökhárítót (l. a 14.2. alfejezetben), majd a mellső homlokfal csavarjait és anyás csavarjait (261. ábra) a csomagtér fedelének csatornájában, a homlokfal mellső részén és a lökhárító mögött az alsó élen.
A mellső homlokfal felső része a díszrács középső részből és külsö részekből áll. A rögzitőcsavarok kicsavarása után először vegyük le a díszrács külsö részeit és ezután a középső részt.
261. ábra. A kocsiszekrény mellső homlokfalának leszerelése (a nyilak a rögzítési helyeket mutatják)

14.5.2. A hátfal leszerelése

Először szereljük le a hátsó lökhárítót (l. a 14.2. alfejezetben), a motorházfedél zárószerkezetét működtető kötelet (1. a 14.12. alfejezetben) és a lámpacsoportok foglalatairól húzzuk le a vezetékvégeken levő csatlakozóhüvelyeket.
Ezután csavarjuk ki a hátfalat rögzítő anyás csavarokat (262. ábra) a hátsó lámpacsoport alatt és a motorházfedél csatornájában.
262. ábra. A kocsiszekrény hátsó falának leszerelése(a nyilak a rögzítési helyeket mutatják)

14.5.3. Felszerelés és beállítás

Felszerelés előtt tisztítsuk meg és fessük be a festékhiányos helyeket. Ha a kocsiszekrény mellső homlokfalát szereljük lel, száradás után a sárvédő csupasz részére ragasszuk fel a gumitömítést. A kocsiszekrény homlokfalát tegyük a helyére, és lazán húzzuk meg az anyás csavarokat. A homlokfalat az ovál furatokban való eltolással állítsuk a kocsiszekrény felületével egy szintbe, majd az anyás csavarokat húzzuk meg.
A szerelést esetleg fényezéssel és a kocsiszekrény többi leszerelt alkatrészének és szerelvényének a visszaszerelésével fejezzük be.
A mellső homlokfal felső részének - a díszrácsnak - a szerelése a leszerelés fordított sorrendjében történik.