14.8. A műszerfal

A műszerfal műanyagból készült egység. A hátoldalán beőntött rögzítőcsavarok vannak. E csavarokkal, alátétekkel és anyákkal van rögzítve a kocsiszekrény keresztfalának felső részére.

14.8.1. A műszerfal ki- és visszaszerelése

Először szereljük le a kormánykereket és a kormánytengely burkolatát (1. a 7.3. alfejezetben), a műszerfal középső egységét (l. a 11.4. alfejezet 4. pontjában), és a műszertáblát (l. a 13.16. alfejezetben).
A keletkezett nyíláson benyúlva, keressük meg a rögzítőcsavarok anyáit (274. ábra), csavarjuk le az anyákat, és emeljük ki a műszerfalat a gépkocsiból. A műszerfal beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik.
274. ábra. Műszerfalkárpit (a keresztek a rögzítési helyeket jelzik)