14.9. Az ülések és a biztonsági övek

14.9.1. Az ülések

Az ülések kezelésével az 1.2. alfejezet foglalkozik.
A mellső ülést a vezetősín rögzítőcsavarjainak kicsavarása után lehet kivenni úgy, hogy az ülést teljesen előretoljuk, a vezetősín hátsó részéből kicsavarjuk a csavarokat és az ülést kiemeljük.
A hátsó ülés a mellső párnaszegély alatt levő csavarok kicsavarása után vehető ki, miután kicsavartuk a csavarokat. Az ülések kiemelése után válnak hozzáférhetővé a háttámla rögzítőcsavarjai. Csavarjuk ki a háttámla alsó részében levő csavarokat, a háttámla biztosítóját biztosítsuk ki, és a háttámlát emeljük ki.
Az ülések beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. A hátsó üléstámlát előszőr biztosítjuk, majd azután húzzuk meg a csavarokat.

14.9.2. A biztonsági övek

A biztonsági övek rögzítésére a mellsö és a hátsó szélső üléseknél hárompontú. A hátsó középső ülésnél kétpontú rögzítési helyek vannak. A rögzítési pontok csavarmenete: 7/16-20 UNF-2A.
A gyártómű a mellsö üléseket látja el biztonsági övekkel.
275. ábra. A biztonsági övek rögzítési pontjai a hátsó üléseknél
(alsó rögzítési pontok)
276. ábra. A biztonsági övek rögzítési pontjai a hátsó üléseknél
(felső rögzítési pont)
A hátsó ülésekhez tartozó rögzítési pontokat a 275. és 276. ábrák szemléltetik. A középen ülő utas részére a biztonsági övet az ülés középső része alatt egymástól távol eső menetes furatokban kell rögzíteni. A szélső ülésekhez tartozó biztonsági öveket az ülés középső részéhez közelebb eső menetes furatokban rögzitsük, ahogyan az az ábrákon látható.
A biztonsági ővek - eltekintve a szennyeződéstől - tönkretehetetlenek, de a használati idejük korlátozott, súlyosabb balesetek után ki kell cserélni. A bekőtőtt utas fékezéséhez szükséges energia kimeríti a deformációs tulajdonságait. A továbbiakban már nem lesz alkalmas a bekötött utas kezdeti előrebillenési gyorsulásának csőkkentésére. Az ilyen biztonsági öv a következő balesetnél már túlságosan kemény, az előrebillenő utast a legnagyobb gyorsulásának pillanatában ütésszerűen fogja meg, amely bizonyos körülmények között sérülést okozhat.