3.1. A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból és visszaszerelése a motorba

A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból

A tengelykapcsolónak a motorból való kiszerelése elótt a motort kell a gépkocsiból kiszerelni (l. a 2.1. alfejezetben).
A motor a tengelykapcsolóval dinamikusan kiegyensúlyozott egységet képez, és ezért kiszereléskor a tengelykapcsoló-fedélnek és a lendítőkeréknek a kölcsönös helyzetét össze kell jelölni. Ezután csavarozzuk ki a fedélcsavarokat és az egész tengelykapcsolót húzzuk ki.
Ha a tengelykapcsolót nem szereljük teljesen szét, ajánlatos a kiemelőkarokat kengyellel kitámasztani (94. ábra). A kiemelőkarokat a kengyelek a fedél közé zárják, és visszaszereléskor nem szükséges a rugók feszítő hatását leküzdeni.


94. ábra. A tengelykapcsoló kiernelőkarjainak kitámasztása kengyellel
(tengelykapcsolónként három kengyel szükséges)
a) a kengyel műhelyrajza

95. ábra. A kiemelőkarok beállításának ellenőrzése MP 2-102 jelű ellenőrző és központosító készülékkel
(a 18 mm-es perem egyidejűleg a Skoda 700-as tengelykapcsolójához, a 16,5 mm-es perem pedig a Skoda 1000 MB tengelykapcsolójához használható)
a) MP 2-102 jelű készülék;
b) az MP 2-102 jelű készülék műhelyrajza

A tengelykapcsoló beszerelése a motorba

Ha a tengelykapcsoló előzőleg hosszabb ideig üzemelt, ellenőrizzük a kenőanyag állapotát a tengelykapcsoló tengelyének csapágyában a főtengelyben, és szükség szerint kenjük meg a hátsó oldalát megfelelő kenőzsírral (l. a 16.3. alfejezetben). Egyidejűleg ellenőrizzük a súrlódótárcsán a dörzsbetét vastagságát a 3.3. alfejezetben leírtak szerint. Az összeszerelés müveleti sorrendje a következő:
1. A tengelykapcsolóba dugjuk be az MP 2-102 jelű központositó tüskét, fűzzük fel rá a súrlódótárcsát a tartóagyának rövidebbik részével a lendítőkerék felé, és a tengelykapcsolót központosan illesszük be a lendítőkerékbe (95. ábra). A kapcsolófedelet forgassuk a tengelykapcsoló kiszerelésekor végzett összejelö lésnek megfelelő helyzetbe, és csavarozzuk fel. (Az új tengelykapcsolót tetszés szerinti helyzetben szereljük fel.) A csavarokat rugós alátétekkel biztosítsuk.
2. A kiemelőkarokat kitámasztó kengyeleket - amennyiben ilyeneket használtunk - távolítsuk el.
3. Ha a tengelykapcsolót nem az MP 2-101 jelű szerelőlapon szereltük, és nincs beállítva vagy már használt súrlódótárcsát alkalmaztunk (l. a 3.3. alfejezetet), állítsuk be a kiemelőkarok kiemelését a 95. ábra szerint.
A központosltó tüskén levő karimát úgy kell megfordítani, hogy a hosszabb (18 mm-es) hengeres rész a tengelykapcsoló felé nézzen, a súrlódótárcsa agyáig toljuk, és a kiemelőkarok magasságát úgy egyenlítsük ki, hogy azok a karimával érintkezzenek. A kiemelőkarok és a súrlódótárcsa agya közötti legkedvezőbb távolság 18...19 mm. A kiegyenlítőkarok magasságbeállításakor a beállítási különbség legfeljebb 0,10 mm lehet. Ezt hézagmérővel ellenőrizzük.
Ha a súrlódótárcsa elhasználódása miatt a kiemelőkarokat nem lehet a karima hengeres része hosszának megfelelően beállítani, a hozzá legközelebb levő méretre kell beállítani, hogy a beállltóanyákat biztosítani lehessen. Ha ezt a két feltételt nem lehet teljesíteni, a súrlódótáresa az elhasználódás halárán van, a tengelykapcsolót nem lehet tovább beállítani. Ha a súrlódótárcsa 7 mm-nél vékonyabb, ki kell cserélni vagy új dörzsbetéttel kell ellátni.
4. Az új vagy javított tengelykapcsolónak a motorba való beszerelése után ellenőrizzük a kiemelőkarok és a kinyomóhüvely (csapággyal) közötti hézagot és amennyiben szükséges, állítsuk be azt a 15.3. alfejezetben leírtak szerint.