3.4. A tengelykapcsoló működtető mechanizmusa

A tengelykapcsoló működtető mechanizmusát a működtető hidraulikarendszer pedálja, a főhenger a fékfolyadéktartállyal - amely közös a fékrendszerrel - az elosztócső, a munkahenger, a kiemelővilla, a kinyomóhüvellyel és a csapággyal alkotja. A kinyomóhüvely a csapággyal és a munkahenger a sebességváltómű szerelési tartozékai (l. a 4.12. alfejezet 1-4. pontjait).

3.4.1. A főhenger

A tengelykapcsoló főhengerét (98. ábra) a főhenger hátának oldalán elhelyezett nyomószeleppel a pedáltartóra (konzolra) szerelik, és a pedállal működési egységet képez. Belső átmérője 19 mm, magában foglalja a dugattyút, valamint a töltő- és egyidejűleg zárószelepet. A tengelykapcsoló főhengerének némelyik alkatrésze azonos a főfékhengerével.
A tengelykapcsoló főhengerének a tartóból (konzolból) való kiszerelési és a tartóba (konzolba) való visszaszerelési folyamata azonos a főfékhengerével (l. a 9.3. alfejezetben), azonban a tengelykapcsoló főhengerében csak egy dugattyú van. A rugócsésze biztosítása ugyancsak azonos.
A tengelykapcsoló főhengerének összeszerelése a szétszerelés fordított sorrendjében történik. Ehhez segítséget nyújt a 98. ábra.
98. ábra. A tengelykapcsolót működtető főhenger metszete
97. ábra. A tengelykapcsoló kiegyensúlyozása (A nyomólap kifúrásának legnagyobb méretei)
3.4.2. A munkahenger

A munkahenger (99. ábra) belső átmérője 22mm. Felépitése az ábrából kitűnik. Magában foglalja a munkadugattyút a tömítőgyürüvel és a záró biztosító gyűrűvel. A biztosítógyűrű kivétele után az összes alkatrészt kiütögetve ki lehet venni. A munkahengert gumi porvédő védi a portól.
A munkadugattyúra és -hengerre a főfékhengerével azonos irányelvek vonat koznak (l. a 9.3. alfejezetben).
99. ábra. A tengelykapcsolót működtetö munkahenger metszete
3.4.3. A kinyomóhüvely és a kinyomócsapágy

A kinyomóhüvely a kinyomócsapággyal és a kenőszelencével a benne levő nemez betéttel együtt egy szerelési egységet képez. Az erőátviteli berendezésre való felszerelés előtt a csapágyat megfelelő kenőzsirral, a nemezt megfelelő olajjal be kell kenni (1. a 16.3. alfejezetben).
A tulajdonképpeni szereléskor a nemezt forró olajba bemártjuk, hogy megszívódjon olajjal. A csapágyat a forgógyűrűvel a hüvelyből kifelé kell besajtolni.

3.4.4. A csővezeték és a tömlők

A csővezeték merev része d=6 mm-es különleges acélcsőből (a fékcsővezeték d=5 mm-esből) van. A csővezeték esetleges javítását a 9.3. alfejezetben leírtak alapján végezzük.
A rugalmas rész nagy nyomásra alkalmas tömlőkből (a féktömlőkhöz ha sonlóak) készül, és nincs meghatározott helyzete vagy rögzítése.