Vissza a K-Jet kezdõlapra

Bemelegítés

A bemelegítés alatt a bemelegedésszabályozó a motor hõmérsékeltétõl függõen csökkenti a vezérlõnyomást, így növelve a vezérlõdugattyún átáramló üzemanyag mennyiségét.

A hidegindítás kezdetekor a keverék egy része lecsapódik a szívócsõben, illetve a hengerfalon. A benzin-levegõ keveréket ezért kell hidegindításkor feldúsítani. Miközben a motor melegedik, a dúsítást fokozatosan csökkenteni kell, nehogy a keverék túldúsuljon. A bemelegítési szakaszban ezt a mûveletet a Jetronic-berendezés vezérlõnyomásával lehet változtatni, ami a melegedésszabályozó feladata.

Bemelegedésszabályozó

A melegedésszabályozót a motortesten kell rögzíteni úgy, hogy jól átvegye a motor hõmérsékltetét, sõt van belsõ elektromos fûtése is. Ezzel lehet pontosan hozzáigazítani a motor tulajdonságaihoz.

Belsõ felépítése: egy rugó által zárt membránszelep és egy elektromosan fûtött bimetallrugó.

Hideg állapotban a bimetall ellentart a rugónak és így csökkenti a nyomást a membránszelepen. A szelep áteresztõképessége ezáltal megnõ, így csökkenti a vezérlõnyomást.

Indításkor (hideg motor) a bimetallnak csak elektromos fûtése van (majd lassan a motor is bemelegszik). A bimetall hajolni kezd, kevésbé tart ellent a rugónak. Így csökken az átaresztés és nõ a vezérlõnyomás - a hatás ismert: a keverék szegényedik.

A bemelegedési dúsítás akkor szûnik meg teljesen, amikor a bimetall teljesen elhajolt a rugó útjából. Így a szelep zár, és a vezérlõnyomás normálértékre áll be. A vezérlõnyomás hidegindításkor kb 0,5 bar, meleg motornál kb 3,7 bar.

 

23. kép:
A melegedésszabályozó jelleggörbéi különbözõ motorhõmérsékleteken
Az 1,0-ás dúsítási faktor a meleg motor keverékének felel meg.

 
24. kép: Melegedésszabályozó
a hideg motor
b meleg motor
1 membrán, 2 visszafolyó, 3 vezérlõnyomás (a keverékszabályozótól), 4 szeleprugó, 5 bimetall,
6 elektromos fûtés


Vissza a K-Jet kezdõlapra