13.13. Hűtőventillátor

A hűtőventillátor a villamos motorral és a lapátkerékkel egy szerkezeti egységet képez. A műanyagból készült lapátkereket a motor tengelyére sajtolták. A motor (251. ábra) kétpólusú, állandó mágnesű, a forgórésze önkenő csapágyakban van csapágyazva. A hűtőventillátor motorjának műszaki adatait a 36. táblázat tartalmazza.

251. ábra. A hűtőventillátor motorjának metszete

36. táblázat. A hütőventillátor motorjának műszaki adatai
Motortipus, PAL443.132-097.045
Névleges feszültség, V12
Névleges áramevősség, A7,5
Névleges teljesitmény, W55
Forgóirány (a tengelycsonk felől nézve)jobb
A vezetékek polaritásaa kábelsaruval ellátott (kék) vezeték
a negatív (-) pólus
a hüvellyel ellátott vezeték
a pozitív (+) pólus
13.13.1. Ki- és visszaszerelés

A hűtöventillátor a hűtőnek a gépkocsiból való kiszerelése után (l. a 1l.1. alfejezetben) válik hozzáférhetővé. A hűtőhöz egy koszorúval van felerösítve, amelyet gumialátéteken keresztül csavarok rögzítenek. A motort a koszorúban gumiperselyek rögzítik.
Szereléskor ellenőrizzük, hogy a gumiperselyben benne legyen a távtartócsö. Ezután fűzzük fel a lapos, a rugós alátéteket, és csavarjuk fel az anyákat.

13.13.2. A hűtőventillátor motorjának és lapátkerekének szétszerelése

A motor szétszerelésének előfeltétele a ventillátor lapátkerekének leszerelése. A lapátkereket az MP 8-102 jelű lehúzóval (252. ábra) húzzuk le. Ha nincs ilyen lehúzónk, a ventillátorkereket az agyának kerületén három helyen támasszuk alá és a motor tengelyének gyenge nyomásával sajtoljuk ki a motort. Ütni nem szabad!

252. ábra. Az MP 8-102 jelű ventillátor-lapátkerék lehúzó készülék

1. Csavarjuk le az összeszorító csavarok anyáit, a tengelyt a rovátkolt végénél fogva fogjuk meg majd vegyük le a pajzsot és az állórészt.
2. A szénkeféket kissé emeljük meg, támasszuk ki a nyomórugókat, vegyük ki a forgórészt. Szükség esetén a vezetékek leforrasztása és színjelölésük megjegyzése után vegyük ki a szénkeféket.

13.13.3. A hűtőventillátor motorjának és lapátkerekének összeszerelése

1. A forgórész kollektor felőli részére helyezzük fel az olajszóró gyűrűt, és mindkét oldalon három-három alátétet, két textilgumi alátét közé nemez alátétet (elsőnek a vékonyabb, 0.5 mm-es alátéteket helyezzük fel).
2. Forrasszuk fel a szénkefék vezetékelt (ha új szénkeféket szerelünk be), kissé kihúzott helyzetben helyezzük be a szénkeféket, és engedjük le a nyomórugókat, rendezzük et a vezetékeket.
3. A pajzsban levő csapágyba helyezzük be a forgórészt, engedjük le a szénkeféket és a vezetőhornyokba helyezzük be a nyomórugókat. A szénkefék vezetékeit ív alakúra alakitsuk ki, nehogy a szénkefék egymás között összezáródjanak és zárlat keletkezzen.
4. A motort a tengely rovátkolt végénéí fogva fogjuk meg, helyezzük fel az állórészt a kivágással az átvezető felé, a kollektor oldali pajzson levű rovátkajel figyelembevételével.
5. Helyezzük fel a másik pajzsot, rugós alátétekkel és anyákkal húzassuk össze a motort. A pajzsokat gyengén ütögessük meg, hogy a forgórész elhelyezkedjen a csapágyakban. A motort kapcsoljuk áramforrásra, és győződjünk meg a motor járásáról, valamint forgásirányáról. Ha a motor forgásiránya ellentétes, a kollektor felöli pajzsot 180o-kal fordítsuk meg.
6. A motort támasszuk alá, és a pajzsot enyhén nyomva (ütés nem megengedett) sajtoljuk fel a lapátkereket a tengely végével egy síkba. Használjunk csövet vagy gyűrűt, nehogy a sajtolószerszám a motor tengelyével érintkezzen.

13.13.4. Karbantartás és javítás

A karbantartásra és javításra azok a feltételek érvényesek, mint az ablaktörlőmotorra. (l. a 13.12. alfejezet 1-3. pontjait.)