14.1. A szilárdsági váz és a kocsiszekrény felületi részei, általános javítások

A kocsiszekrény hordozó része a szilárdsági váz (l. a 256. ábrát), ami sajtolt kocsiszekrény-elemekből áll, és ezek a hegesztés után különféle nyitott és zárt profilokat alkotnak. Erre szerelik a kocsiszekrény leszerelhető alkatrészeinek hordozó részeit.
A kocsiszekrény javitása a szakszerű javítások közé tartozik, amely munkafolyamatokhoz a szervizeknek és a gépkocsi gyártóművének megvannak a tapasztalataik és a javításhoz szükséges alkatrészeik, szerszámaik, készülékeik.
Az alakjukat megváltoztatott lemez alkatrészek javítása és az ezt követő fényezés szakmai ismereteket, ezenkívül különleges villamos ívhegesztő és lánghegesztő berendezéseket, külőnleges alakító szerszámokat, tőmítőtapaszt, festéket stb. igényel. Ezért a munkafolyamatok meghatározott munkahelyi feltételekhez és a javítással kapcsolatos ismeretekhez alkalmazkodnak, meghaladják e könyv kereteit és célját, ezért e javitásokra nem térünk ki.
Az összes rész, a tető és a hátsó sárvédők (oldalrészek) kivételével, a kocsiszekrény hordozó részére; a szilárdsági vázra van felcsavarozva. Általában érvényes, hogy javításkor csak azokat a részeket lehet kicserélni, amelyeket teljes anyagvastagságukban lehet hegeszteni. Tehát nem lehet kicserélni pl. a küszöbprofil részeit, mivel a profil belülről hozzáférhetetlen, és csak külső hegesztéssel nem lehet a kocsiszekrény merevségét és szilárdságát biztonsággal szavatolni. Továbbá általában érvényes, hogy a kocsiszekrény megsérült és kijavított részét be kell festeni; a zárt profilok belső részét is a segédnyílásokon keresztül festékbefecskendezéssel kell festeni. A festékbefecskendezés után a nyílásokat pl. gumidugókkal be kell zárni.
A kocsiszekrény hordozó részét, a szilárdsági vázat az alvázszerkezetek rögzithetőségének megfelelő méretekre kézzel, hidraulikusan vagy különleges kihúzókeretek használatával ki kell egyengetni. Az említett munkafolyamatoknál ellenőrizni kell a mellső híd és a hátsó futómű egytengelyűségét és párhuzamosságát. A mellső híd szerelőfuratainak méréséhez az MP 5-159 jelű ellenőrző mérőeszkőzt (257. ábra), a hátsó futómű kitámasztókarjai szerelőfuratainak, a sebességváltómű és a motor kereszttartója helyzetének méréséhez az MP 8-160 jelű ellenőrző mérőeszközt (258. ábra) használjuk. Az ősszes ellenőrző mérésnek az ellenőrző furatokból kell kiindulnia.
Ellenőrző mérőeszközök hiányában a mérést a 259. ábrán látható méretek segítségével is elvégezhetjük.

257. ábra. A mellső híd szerelőfuratainak ellenőrzésére használt MP 8-159 jelű mérőeszköz
258. ábra. A hátsó futómű kitámasztókarjai, a sebességváltómű és a motor kereszttartói szerelöfuratainak ellenőrzésére használt MP 8-160 je1ű mérőeszköz
259. ábra. A kocsiszekrény alsó részének szerelőfuratai
A a mellső híd szerelőfuratai; B ellenőrzőfuratok; C a hátsó futómű kitámasztókarjainak szerelőfuratai; D a sebességváltómű kereszttartójártak szerelőfuratai; E a motor kereszttartójának szerelőfuratai