14.13. Tüzelőanyag-tartály

A tüzelőanyag-tartály a gépkocsi hátsó részében, a hátsó ülések alatti térben van. A fenékcsatorna két részre osztja, a két fél részt keresztben gumitömlő köti össze, és rövid csőcsonkkal van ellátva. Erre csatlakozik a tüzelőanyag-tartályt a betöltőnyílással összekötő és a tartály töltésére, valamint légtelenítésére szolgáló gumicső. A tartály acéllemezből készül, alsó részén tömítéssel ellátott csavarok vannak (278a ábra). A tüzelőanyag-tartály 1981. augusztus utáni elrendezése a 278b ábrán látható. A tüzelőanyag mennyiségét úszó méri.
278a ábra. A tüzelőanyag-tartály leeresztöcsavarjai
278b ábra. A tüzelőanyag-tartály a csővezetékekkel és egyes tartozékokkal 1981. augusztustól
1 tőltöcsö a légtelenítő tömlővel; 2 a tüzelőanyag-tartály; 3 a tüzelőanyag-tartály bal oldali részének légtelenítő tömlője (belső átmérője 4,5 mm, hossza 1240 mm); 4 elosztó a zárószeleppel, kízárólag lelfelé a légtér felé szerelendő; 5 légtelenitő tömlő az elosztótól a gumiátvezetöbe és a légtérbe (belső átmérője 3,5 mm, hossza 1640 mm): 6 a tüzelőanyag-tartály jobb oldali részének légtelenítő tömlője (belső átmérője 3,5 mm, hossza 1640 mm)
14.13.1. A tüzelőanyag-tartály ki- és beszerelése

E művelethez a gépkocsit szerelőaknára vagy felhajtóra kell állítani, hogy a gépkocsi alsó részéhez hozzá lehessen férni. A tüzelőanyag-tartály kiszerelési műveletéhez a gépkocsi fenékrésze és az alatta levő talaj között legalább 650 mm-nyi helyre van szükség.

A tüzelőanyag-tartály kiszerelése
1. A motoron kössük ki a gázszabályozó és a szívató tokoshuzalját, és ha a gépkocsin fékrásegitő is van, akkor a szívócső csatlakozását is bontsuk le. A szabaddá vált részeket a gépkocsi alól húzzuk ki.
2. A gépkocsi alsó részében szereljük le a tüzelőanyag-tartály borítását, az összekötő- és elosztócsöveket.
3. A gumitömlő tartójáról oldjuk le a tengelykapcsoló kiemelőcsövét.
4. A tüzelőanyag-tartályból engedjük le a tüzelőanyagot, kössük le a tüzelőanyag-szivattyúhoz menő csövet, és kössük le a beöntőnyílástól jövő összekötő-és légtelenítő tömlőt. A tüzelőanyag-tartályt csavarokkal és tömítésekkel zárjuk be.
Szereljük le a tartály mindkét részéről az összekötö gumitömlőt és a csonknyílásokat gumidugókkal dugaszoljuk be. A dugók megakadályozzák a maradék tüzelőanyag kifolyását a tartály kiemelésekor.
5. A sebességváltómüről szereljük le a kapcsulórudazatot és a sebességmérő hajtótengelyét (l. a 4.1. alfejezet 9. pontját).
6. A kézifék elosztójából kössük ki a köteleket, ezeket vegyük ki (l. a 9.4. alfejezetben).
7. A hűtőrendszerből eresszük le a hűtőfolyadékot (l. a 15.10. alfejezetben). Szereljük le az összekötő- és elosztócsöveket (l. a 11.3. alfejezetben).
8. A jobb oldali hátsó ülés alatt kössük ki a tüzelőanyag-mérő vezetékeit.
9. A sebességváltóművet emelővel támasszuk alá, és a kocsiszekrényről szereljük le a sebességváltómű kereszttartójának csatlakozását.
10. Lazítsuk meg a tüzelőanyag-tartályt a kocsiszekrényhez rögzitő csavarokat, és az emelő leeresztésével a hajtóművet döntsük meg. A tüzelőanyag-tartályt tartsuk meg, és a rögzítőcsavarokat csavarjuk ki. Megfelelő mozgatással a tüzelőanyag-tartályt emeljük ki.
11. Ha a tüzelőanyag-tartály kivételét a fékcsővezetékek akadályoznák, küssük le azokat az elosztóról és a féktömlőtartóról.

A tüzelőanyag-tartály javításakor, mindenekelőtt hegesztésekor és forrasztásakor a biztonsági előírásokat be kell tartani, nehogy a benzingőz robbanást okozzon.

A tüzelőanyag-tartály beszerelése
A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Ezt követően a hűtőrendszert töltsük fel fagyálló hűtőfolyadékkal, és légtelenítsük. Állítsuk be a kéziféket és kössük be a gázszabályozó és a szivató tokoshuzalját. Légtelenítsük a tengelykapcsoló csővezetékét, és ha a fékcsöveket is megbontottuk, akkor a hátsó kerekek fékkörét is légteleníteni kell.

Az összes kötést gondosan hüzzuk meg. A köteleket, vonórudakat és a csővezetékeket a megfelelő helyzetben rögzítsük (1. a 12.5. alfejezetben).

A tüzelőanyag-mérő vezetékeit a színjelöléseknek megfelelően kössük be.