14.6. Az ajtók

A zárszerkezeteket, az ablakemelő szerkezeteket, az ajtónyitás-határolókat és esetleg a hátsó ajtók ablaküvegének a rögzítőszerkezeteit (Skoda 105 S és 120 típusnál) az ajtóüregben helyezték el. Az ajtókárpit leszerelése után válnak hozzáférhetővé.

14.6.1. Az ajtók leszerelése a kocsiszekrényről, visszaszerelésük és beállításuk

1. Csavarozzuk ki a belső kilincs alatti csavart, és húzzuk le a belső kilincs perselyét. Megfelelő csavarhúzóval emeljük le az ablakemelő forgatókarjának fedőpajzsát.
2. Csavarjuk ki a könyöktámasz csavarjait, esetleg a behúzó fogantyú csavarjait (Skoda 105 S és 120 típusnál).
3. Szereljük le az ajtókárpitot. Alátétes csavarhúzóval (263. ábra) annyira feszítsük le, hogy a rugalmas feszítőcsapokat kihúzhassuk. Először a felső középső részen kezdjük és fokozatosan haladjunk a borítás teljes kerületén.
4. Óvatosan vegyük le az ajtó belső felületére ragasztott szigetelő fóliabetétet.
5. Csavarjuk ki a csuklópántot a kocsiszekrényhez rögzítő csavarokat, és az ajtót vegyük le.
6. Az ajtónak a kocsiszekrényre vaki felszerelése a leszerelés fordított sorrendjében történik. Fontos, hogy a szigetelő fóliabetét helyesen legyen betéve és beragasztva. Eső vagy a gépkocsi mosása esetén a víz az ajtóüvegen végigfolyik az ajtó belső terébe. A fólia egyrészt megakadályozza, hogy vákuum keletkezzen az utastérben, másrészt megakadályozza. hogy az ajtókárpiton keresztül víz jusson az utastérbe. Ezért gumiragasztóval kell felragasztani, ahogyan az a 264. ábrán (a mellső ajtóknál) és a 265. ábrán (a hátsó ajtóknál) látható. A fólia alsó részét először toljuk be az ajtó belsejébe, és az ábrákon látható sötét jelöléseknek megfelelően az ajtó belső lemezére és a fóliára kenjük fel tömítőpasztát.
263. ábra. Az ajtókárpit lebontása
264. ábra. A mellső ajtó szigetelő fóliabetéte
(a vonalkázott rész a ragasztási, a sötét pontok a tömítő masszával való tömítési pontokat jelentik)
265. ábra. A hátsó ajtó szigetelő fóliabetéte
(a vonalkázott rész a ragasztási, a sötét pontok a tömítő masszával való tömítési pontokat jelentik)
A gumiragasztót és a tömítőpasztát a 16.8. alfejezetben ismertetjük.
A lesüllyedt ajtók a kocsiszekrény oszlopán levő záróretesz eltolásával állithatjuk be. Lazítsuk meg a rögzítő csavarokat, majd ezeket a beállítás után ismét húzzuk meg. Nagyobb mértékű ajtólesüllyedés esetén az alsó csuklópántja alá alátétet kell helyezni. A záróretesz beállításával később foglalkozunk.
A hátsó ajtók rögzített ablakaival, a leereszthető ablakok le- és felszerelésével, valamint beállítással a 14.7. alfejezetben foglalkozunk.

14.6.2. A kilincs, a zár és a zárószerkezet le- és felszerelése

Az egyes alkatrészek kiszerelése rutinszerű művelet. Először kihúzással kössük le a vonórudakat a karokról. Ha lekötéskor kihúzódnak a rögzítőbilincsből (ez műanyagból készül, a vonórészt és a csapágyat alkotja), akkor a bilincs elkopott, és felszereléskor ki kell cserélni.
A felszerelés műveleti sorrendje a következő:
1. A zárószerkezet, az ún. külső ajtózár csúszórészeit megfelelő kenőzsirral (l. a 16.3. alfejezetben) kenjük meg. A zárókilincset forgassuk zárási helyzetbe, hogy a zárószerkezetet be tudjuk helyezni az ajtóba, és csavarokkal rögzíteni tudjuk.
2. A mellső ajtóba helyezzük be a záróretesszel ellátott zárat és helyzetét biztosítóval rögzítsük. Rugós alátéttel ellátott csavarral csavarozzuk fel a záróretesz csapját.
3. Az ajtóüregbe helyezzük be a megfelelő vonórúddal ellátott kilincset, és a kengyelen keresztül érzéssel rögzítsük. A rögzitőcsavarokat az anyák felcsavarása előtt valamilyen konzerválóanyaggal a későbbi kiszerelhetőség érdekében kenjük be. Az átviteli rúd hosszát úgy állapítsuk meg, hogy felszerelés után ne legyen előfeszítve. Az átviteli rúd végdarabjai műanyagból vannak, és a gömbcsapra megfelelő fogóval való benyomással szereljük.
4. A belső lemez üregébe helyezzük be a belső kilincset, rögzítsük lapos, rugós alátéttel és csavarral. A csavart ne húzzuk meg. A másik csavart a kilincs alatt persellyel szereljük (l. az előző pont 1. pontjában).
5. Vizsgáljuk meg a zárószerkezet működését a kilinccsel, a mellső ajtóknál az ajtózár működését a kulccsal.

14.6.3. A belső szerkezet átviteli rúdjai

6. A külső kilinccsel nyissuk ki az ajtó zárószerkezetét. A belsö kilincs vonórúdját helyezzük az ajtóba, és a vonórúd végét a zárószerkezetben levő alsó bilincsbe, majd a belső kilincs bilincsébe nyomjuk be, és a belső kilincs csavarját húzzuk meg.
7. A mellső ajtó belső lemezébe nyomjuk be a vonórúd átmenő részét. A belső biztosítás vonórúdját nyomjuk az átvezető részével az ajtóüregbe, és a vonórúd végét a zárószerkezet karja villás részének alsó részén levő bilincsbe.
8. A hátsó ajtó belső lemezébe nyomjuk be a vonórúd átmenti részét. A vonórúd útviteli karját a hosszabb karral helyezzük a zárószerkezetbe, majd lapos és rugós alátéttel biztosítsuk az anyát, de ne húzzuk meg. A hosszabb vonórudat (l. a 273. ábrát) a rövidebb hajlított részével a zárószerkezet karja villás részének felső részén levő bilincsbe, majd a hosszabb hajlított részével az átviteli kar hosszabb karrészébe nyomjuk be. A belső biztosítás rövidebb vonórúdját (1. a 273. ábrát) az átmeneti részével dugjuk az ajtóüregbe, és a vonórúd végét nyomjuk az átviteli kar rövidebb karrészének bilincsébe. Az átviteli kar anyáit húzzuk meg.
A vonórúd lengését gátló bilincset belülről nyomjuk az ajtó belső lemezébe, és a vonórudat nyomjuk bele.
Vizsgáljuk meg a kilincs összes feladatát: a zárószerkezet biztosítását és nyitását, a hátsó ajtóknál a gyermekzár működését. A vonórúd helyzetének korrekcióját a belső kilincsszerkezet helyzetének eltolásával végezzük. A hátsó ajtóknál esetleg az átviteli kar tologatásával is végezhetjük. Miután meggyőződtünk a tökéletes működésről, húzzuk meg a rögzitőcsavarokat.

14.6.4. Az ajtók merevítése

Az utastérben vannak olyan merevítők, amelyek az ajtók rezgését és vibrációját korlátozzák. Ezek az ajtók oldalára vannak felhegesztve, a lemez felületére vannak felragasztva. Ha az ajtófelület megsérülésekor a ragasztás is megsérülne, a merevitőt feszítsük ki és közéje, valamint az ajtólemez közé kenjünk tömítő-masszát, hogy az alkatrészek ne érintkezzenek. Nagyobb felületi sérülés esetén, amikor az ajtó csak hegesztéssel javítható, a merevítőt és a lemezt néhány helyen tűzőhegesztéssel rögzítsük egymáshoz.

14.6.5. A zárószerkezet záróreteszének beállítása

A záróretesz helyzete az ajtóoszlopon kismértékben eltolható (266. ábra). Ha a záróretesz eredeti helyzete nem megfelelő, lazítsuk meg a csavarokat. A záróreteszt először lazán, és csak a zárószerkezet működésének és az ajtó helyzetének a kipróbálása után rögzítsük véglegesen. Az ajtónak a kocsiszekrény többi felületéhez illeszkednie kell. Egyidejűleg az ajtó zárószerkezetének úgy kell a záróretesz ütközőjéhez ütköznie, hogy az a zárószerkezetre támaszkodjék.

266. ábra. Az ajtó záróretesze
Ha a záróretesz alá alátétet kell helyezni, a záróretesz helyzetét a kocsiszekrény oszlopán jelöljük meg, és a csavarok meglazítása után toljuk alá az alátétet, helyezzük rá az alsó csavarra, és a felső csavart ütögessük.
A felerősítés feltétele az is, hogy a záróretesz ütközője, azaz a külső ajtózár zárószerkezetének támfelülete megfelelő helyzetben legyen. Ezért a záróretesz lapját úgy kell rögzíteni, hogy a merevítő gerince párhuzamos legyen az oszlopon levő, a záróretesz részére kiképzett sajtolás élével.
A záróretesz ütközőjén csúszólap van. Meghibásodása esetén (nagymértékű súrlódás a helytelenül beállitott ajtó csapkodása miatt stb.) az eredeti lapot ki kell emelni, és újat kell beütni. Lap nélküli vagy nagymértékben elkopott lap esetében az ajtók a zárószerkezetben zörögnek.