14.7. A kocsiszekrény üvegei

14.7.1. A mellső és a hátsó szélvédőüveg ki- és beszerelése

Kiszerelés
Távolísuk el a feszítőbetét kapcsolórészét, és megfelelő szerszámmal emeljük ki a profilgumi feszítőbetétjét. A szélvédőüvegeket a gépkocsi belsejéből kifelé nyomva szereljük ki úgy, hogy a profilgumi nyelvét fokozatosan fordítsuk ki a kocsiszekrény ablaknyílásából.
Beszerelés
Tisztítsuk meg a szélvédöüveg éleit és a kocsiszekrény ablaknyílását. Az üvegre húzzuk rá a profilgumit (267. ábra).
A tömítés belső hornyába húzzunk be sima felületű zsineget vagy 2,5-3 mm külső átmérőjű villamos vezetéket (268. ábra).
267. ábra. A profilgumi ráhúzása az ablaküvegre
268. ábra. A zsineg (vezeték) befűzése a horonyba
269. ábra. A mellső szélvédőüveg behelyezése -a profilgumi nyelvének áthajlítása a kocsiszekrény ablaknyílásának élén

270. ábra. A festék befecskendezése az MP 8-101 jelű fecskendővel
a) MP 8-101 jelű fecskendő
Az így előkészített ablaküveget kívülről szorosan szorítsuk rá a kocsiszekrény ablaknyílására, és a zsinegnek vagy a vezetéknek az utastérbe való fokozatos kihúzásával (269. ábra) a profilgumi nyelvét húzzuk át a kocsiszekrény ablaknyílásának élén.

271. ábra. A feszítőbetét behelyezése a profilgumiba az MP 8-161 jelű készülékkel
a) MP 8-161 jelű behelyező készülék
A tömítetlenség elkerülésére az egész ablaknyílást úgy biztosítsuk, hogy a profilgumi és az üveg közé nyomjunk zsíros olajfestéket. A festék benyomását az MP 8-101 jelű fecskendővel (270. ábra) végezzük.
A profilgumiba az MP 8-161 jelű készülékkel (271. ábra) helyezzük be a feszítőbetétet, és a végeit a kapcsolórésszel takarjuk be.

14.7.2. A hátsó ajtók rögzített ablaka

Csak a Skoda 105 S típusú gépkocsiknál rögzített a hátsó ajtók ablaka. Az üveg csak be van tolva az ajtókeretbe, és gumibetét közbeiktatásával becsavarozott tartó támasztja. Kiszerelés előtt előbb szereljük le az ajtókárpitot (l. a 14.6. alfejezetben). Az üveget húzzuk át az ajtókeret nyílásán, és toljuk be a belső üregbe.

14.7.3. A leereszthető ablakok kiszerelése, beszerelése és beállítása

E műveleteket az ajtókárpit leszerelése (l. a 14.6. alfejezetben) után lehet elvégezni. Az ablaküveget egészen csukjuk fel. Csavarjuk ki a rövidebb vezetősín (1982. januárig szerelve) rögzitőcsavarját, nyomjuk ki belőle a tömítést és emeljük ki a vezetősínt. A rövidebb vezetősín csak a mellső ajtóknál szerelhető ki. Ezután csavarjuk ki a középső oszlop csavarjait és anyáit (az ajtóüreg belsejében levő anyákat). Az ablaküveget eresszük le és az ablakemelőt az ablaktartóról és az üveg alsó élénél szereljük le. Az üveget toljuk le és a középső oszlop vezetősínéből nyomjuk ki.
272. ábra. A bal oldali mellső ajtó vonórúdja és rögzítő-beállító csavarjai
1 a belső biztosító vonórúdja; 2 a belső kilincs vonórúdja; 3 a középső oszlop rögzítő-beállító csavarjai (a harmadik csavar a középső oszlop felsö részében van)
273. ábra. A bal oldali hátsó ajtó vonórúdja és rögzítő-beállító csavarjai
1 a belső biztosító rövidebb vonórúdja; 2 átviteli kar; 3 a belső biztosító hosszabb vonórúdja; 4 a belső kilincs vonórúdja; 5 a középső oszlop rögzítő-beállító csavarjai (a harmadik csavar a középső oszlop felső részében van)
Az ajtókeretből a középső oszlop felső részében nyomjuk ki a tömítést, a középső oszlopot hajlítsuk ki és emeljük ki. Az üveget az ablaktartóval együtt az ajtókeret nyílásán keresztül emeljük ki. Csavarjuk ki az ablakemelő rögzítő-anyáit, és az ablakemelőt vegyük ki.
Az ablak és az ablakemelő beszerelése a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Az oldalhézagot a megfelelő csavarok és anyák meglazítása után a középső oszlop kihajlításánál állítsuk be (a 272. ábra a mellső, a 273. ábra a hátsó ajtót ábrázolja).
A gyártómű ajánlja, hogy az ajtó belső szerkezetét minden szétszerelés alkalmával kenjük meg (l. a 15.13. alfejezetben).