3.3. A tengelykapcsoló és a súrlódótárcsa összeszerelése

1. Az MP 2-101 jelü szerelőlapra (96. ábra) helyezzük fel a tengelykapcsoló nyomótárcsáját, és a hengeres felöntésekre helyezzük fel a nyomórugókat. A nyomórugókjellemző értékeit a 16. táblázatban közöljük.
2. A nyomórugókra helyezzük fel a csészéket, majd a tengelykapcsoló fedelét a kiemelőkarok rugóival. A fedelet a nyomótárcsával a kölcsönös helyzet jelének (pontoknak) megfelelően illesszük össze. Új alkatrészek beszerelésekor a helyzetre nem kell ügyelni.
3. A szerelőlap csavorjára helyezzünk 4,50 mm vastag alátétet (a szerelőlap univerzális, különbözlő vastag alátétekkel különböző szerkezetű tengelykapcsolókhoz, a Skoda 1000 MB és a Skoda S 100 típusokhoz is használható). Helyezzük fel a háromlábú részt és annak anyájával nyomjuk össze annyira, hogy az alsó rész felüljön az alátétre. A fedél összenyomásakor ellenőrizzük, hogy a nyomótárcsa körmei a fedél hosszlyukaiba beilleszkedjenek, nehogy alakváltozást szenvedjen.
96. ábra. Az MP 2-101 jelű szerelőlap a tengelykapcsolóval
a)
MP 2-101 jelű készülék
16. táblázat. A tengelykapcsoló nyomórugóinak adatai
A rugó hossza, mm47,5
Rugóerő, N31,5
Szabad hossz, kb.474...546
Beszerelést hossz29,5
Üzemelés közbeni összenyomott hossz580

4. A kiemelőkarokat a fedélre szerelt rugó alatt bújtassuk át, és a hosszlyukkal az alátámasztásra fektessük fel. A nyomótárcsa csavarjaira fűzzük fel az állító alátéteket éles részükkel a kiemelőkarok felé, és a helyzetét állítóanyákkal biztosítsuk. A kiemelőkarok magasságát az állítóanyákkal állítsuk be úgy, hogy a háromlábú rész alsó részén levő körre éppen ráfeküdjenek. A kiemelőkarok beállított magassága közötti különbség nem lehet nagyobb 0,10 mm-nél. Ezzel a beállítással egyidejűleg be van állítva a kiemelőkarok és a nyomótárcsa felfekvö felülete közötti távolság is.
Az állitóanyák helyzetét ellenanyákkal biztosítsuk, a kiemelőkarok végét kengyelekkel támasszuk alá a 94. ábra szerint, és a szerelőlap anyáját lazítsuk meg. A kengyelek megkönnyítik a tengelykapcsolónak a lendítőkerékbe való beszerelését azzal, hogy a beszereléskor a tengelykapcsoló nyomórugóinak feszítőerejét nem kell legyőzni.
Az e fejezetben leirt tengelykapcsoló-szerelés és a kiemelőkarok beállítása jó állapotban levő (nem elhasználódott), ö,50 mm vastag súrlódótáresára érvényes. Ha nagyon kopott súrlódótárcsát használunk, a kiemelőkarok helyzetét a 3.1. alfejezet 3. pontja szerint kell beállítani.)
5. Ha a szereléshez új alkatrészeket - pl. nyomótárcsát, tengelykapcsoló-fedelet - használunk, az összeszerelt tengelykapcsolót max. ?0 gcm kiegyensúlyozatlanságig ki kell egyensúlyozni. A kiegyensúlyozást a nyomótárcsán a nyomórugók központosítására készült felőntésekbe fúrt furatokkal kell elvégezni (97. ábra).
Fúrás után a forgácsot gondosan el kell távolítani, nehogy az a súrlódó felületre kerüljőn.
Ha a megfelelö kiegyensúlyozáshoz ezek a befúrások nem elegendöek, további tömeget távolíthatunk el úgy, hogy a tengelykapcsoló-fedélbe 205 mm-es osztókörön d=6 mm-es furatokat fúrunk. Az egyes furatok között ajánlatos legalább 4 mm, a fedél rögzítőcsavarjainak furatától pedig 6 mm anyagot hagyni.

3.3.1. A súrlódótárcsa

A súrlódótárcsa teljes súrlódó felülete kb. 270 cm2.
Ha 7 mm vékonnyá elhasználódott, ajánlatos vagy kicserélni, vagy új betétet felszegecselni.
Ha az elvékonyodott (elhasználódott) súrlódótárcsa a teljes elhasználódás határán van, cseréljük ki, mert ezzel rövidesen szükségessé váló nagyobb javitást előzünk meg. Ezenkívül az elhasználódott súrlódótárcsa kedvezőtlenül befolyásolja a kiemelő szerkezet beállítását.
Az elhasználódott betét kicserélésekor az új betét felszegecselése után a súrlódótárcsát homlokütésre ellenőrizzük, és szükség esetén munkáljuk egyenesre. A megengedett legnagyobb tengelyirányú ütés 170mm-es körön mérve 0.5 mm, és legfeljebb 5 gcm kiegyensúlyozatlanság engedhető meg.
A kiegyensúlyozást a súrlódótárcsa kerületéből legfeljebb 2 mm-es réteg helyenkénti leköszörülésével végezhetjük. Köszörüléskor a lemeztárcsán nem képződhet olyan sorja, amely a súrlódótárcsát helyenként megvastagítaná és a tengelykapcsoló működését kedvezőtlenül befolyásolná.