13.15. Kapcsolók

A kapcsolók a 13.1. alfejezetben leirt módon csatlakoznak a gépkocsi villamos hálózatához. A fogyasztók a 13.2. alfejezetben látható kapcsolási vázlat szerint vannak bekötve. A fogyasztók működtetését az 1.2. alfejezetben ismertettük.
A kapcsolók túlnyomórészt érintkezősek. A kivitelben és bekötésben való eltéréseket a következökben ismertetjük.
A kapcsolókat a müszerfalról a középső panel leszerelése után lehet leszerelni. A világításkapcsolót közvetíenül a műszerfal hátsó részéről szerelhetjük le. A gombok lehúzhatók, a kapcsolókat elölről anyák rögzítik.

13.15.1. A gyújtáskapcsoló

254. ábra. Gyújtáskapcsoló a kormányzárral151. ábra. Gyújtáskapcsoló a kormányzárral
A nyilak a kormányzár házában levő gyújtáskapcsoló rögzítőcsavarjait mutatják

A gyújtáskapcsoló (254. ábra) számos fogyasztó működését, a motor gyújtóáramkörét és az indítómotort kapcsolja, zárja a kormányzárat. A kormányzár egyedi kulccsal működtethetö, más kulcs nem használható.
A gyújtáskapcsoló ki- és beszerelése
A gyújtáskapcsoló a kormánytengely burkolatának és a tengelynek a kocsiszekrényből való kiszerelése után válik hozzáférhetővé. A kormánytengelyt a kormányműből nem kell kiszerelni.
A kormányzár házán levő két csavar meglazítása után (254. ábrán nyíllal jelölve) a gyújtáskapcsoló kivehető.
A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik.
A kulcsot és a gyújtáskapcsoló kulcsnyílását fordítsuk a szélső STOP helyzetbe, a gyújtáskapcsolót helyezzük a kormányzárba, és csavarokkal rögzitsük. Ellenőrizzük a kapcsoló működését és a csavarokat festékkel biztosítsuk.

13.15.2. Világításkapcsoló

Érintkezős kapcsoló, ami a helyzetjelző lámpákat és a főfényszórók átkapcsolóját tápláló áramot kapcsolja.

13.15.3. A fűtő- és szellőztetőventillátor motorjának kapcsolója

Érintkezős kapcsoló, a fűtő- és szellőztetőventillátor kétsebességes motorját kapcsolja. A kapcsoló kétpólusú.
A Skoda 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsiknál (1979. októbertől) és a 105 GL típusú gépkocsinál (1981. márciustól) ezenkivül a hátsó ablak fűtését is kapcsolja. Ezekben a típusokban a kapcsoló ötpólusú.

13.15.4. Az elakadásjelző-kapcsoló

Érintkezös kapcsoló, amit az irányjelzö-megszakítóval kombináltak. A gépkocsi elakadásjelzőjét kapcsolja, azaz az összes mellső és hátsó irányjelzölámpát egyidejűleg működteti.

13.15.5. Az ablaktörlőmotor ütemkapcsolója (Skoda 105 GL, 120 GLS típusoknál 1981. augusztustól)

Kombinált érintkezős kapcsoló, amit az ablaktörlőmotor kapcsolójával, és magával az elektronikus ütemszabályozó-rendszerrel (tranzisztorokkal, ellenállásokkal, kondenzátorokkal, egyenirányitókkal stb.) épitettek egybe. Az ablaktörlömotor törlési ütemét kapcsolja.

13.15.6. Az irányjelző lámpák, az ablaktörlőmotor, az ablakmosómotor kapcsolója, a kürtnyomógomb, a főfényszórók átkapcsolója

Ez két darab csápos átkapcsoló kombinációja, ún. kombinált átkapcsoló (l. a 255. ábrát), a melynek bal oldali csápja a főfényszórókat, az akusztikus és a fénykürtöt, az irányjelző lámpákat, a jobb oldali csápja az ablaktörlőt és az ablakmosó motorját működteti.
A kormánytengelyen van, és a tengelycsapágyas cső csökkentőfoglalatán, valamint a kormánytengely burkolatának felső részében rögzítették.
Kiszerelésekor vegyük le a kormánykereket és a kormánytengely burkolatának alsó részét. A kombinált átkapcsolót a menesztőben levő csavar meglazítása és a menesztő levétele után (amennyiben az átkapcsoló menesztővel el van látva) és az átkapcsoló alsó részénél jobbra levő kengyel csavarjainak meglazításával tegyük szabaddá. A burkolatban lazítsuk meg vagy csavarjuk ki a rögzítőcsavarokat, és a kormánytengely burkolatának felső részét szereljük le.
Ha a kiszerelés a kormányszerkezet kiszerelése céljából történik, akkor ne az átkapcsoló alsó részénél jobbra levő csavart, hanem az alsó részen bal oldalon levő csavart lazitsuk meg és az átkapcsolót a tengelycsapágyas cső csökkentöfoglalatával együtt vegyük ki.
A beszerelés a kiszerelés fordított sorrendjében történik. Az önműködő irányjelzőlámpa-kikapcsolóval ellátott gépkocsinál (ezt a feladatot a kormánytengelyre szerelt menesztő végzi) ezt a kapcsolót be kell állítani. A gépkocsi mellső kerekeit a kormánykerékket állítsuk egyenes helyzetbe, a külső perselyt fordítsuk szembe a kiugró részével a bal oldali kapcsoló központositó-csapjának tengelyével, helyezzük fel a menesztőt és a csavarja meghúzásával rögzítsük a kormánytengelyen.

255. ábra. Az irányjelző lámpák kikapcsolólát beáltító elemek

255. ábra. Az irányjelző lámpák kikapcsolólát beállító elemek
1 a kapcsoló központosító csapja vagy a kapcsolóházon levő jel; 2 a persely homlokrészén levő nyúlvány; 3 menesztő
13.15.7. A hátrameneti lámpák kapcsolója

Különleges érintkezős kapcsoló, amely egy tömitéssel együtt a sebességváltó-ház jobb oldali falába van csavarva.

13.15.8. Az utastéri világítás kapcsolói

Az egyik kapcsoló a lámpatest közvetlen része (l. a 13.10. alfejezetben). A másik kapcsolót az ajtókeretben, víz befolyása ellen gumi védőalátéttel ellátott csavarral rögzítik.

13.15.9. Az olajnyomásjelző kapcsoló

Különleges érintkezős kapcsokló, amelyet a motor jobb oldalán a főolajcsatornába csavartak. A motorolaj nyomására reagál, és a kellő olajnyomás elérésekor kikapcsolja a jelzőlámpa áramkörét. A kapcsoló 0,03-0,06 MPa nyomásnál kapcsol be és ki. Meghibásodásakor javíthatatían, ki kell cserélni.

13.15.10. A kapcsoló jelfogó

A csomagtérben a közfalon van. Csavarokkal és alátétekkel van rögzitve, az egyik csavar alá kell rögziteni a testelő vezetéket.
A kapcsoló jelfogóba bevezetett viszonylag kis árammal nagyobb üzemi áramot lehet be- vagy átkapcsolni. A segédfényszórók, a főfényszórók, a hátsó ablak fűtése és az esetleg felszerelt ködfényszórók áramkörének ki-, bekapcsolására használják.

13.15.11. A féklámpakapcsoló és a fékpedál mozgását jelző kapcsoló

Mechanikus kapcsoló, a fékpedáltartóban levő ovális nyílásban eltolható, szerelését és beállítását a 12.1. alfejezetben tárgyaltuk.

13.15.12. A tüzelőanyag-tartalékot jelző lámpa kapcsolójaÉrintkezős kapcsoló, amely a tüzelőanyag-tartalékot jelzi. Egy potenciométerként kiképzett ellenállásszalaggal kombinálták, amely a rajta levő csúszó-érintkezö helyzetétöl függően - ennek helyzete a tüzelőanyagszint magasságától függ - a villamos áram nagyságát változtatja. A csúszóérintkező helyzetét a tüzelőanyagszint magasságát érzékelő úszó szabályozza.
A potenciométert és a csúszóérintkezőt az egész szerkezetnek a tüzelőanyag-tartályból való kiszerelése után lehet kicserélni. Kicseréléskor rendkívüli biztonsággal kell eljárni, nehogy a vezetékek villamos zártatot létesítsenek, ami a tüzelőanyag-tartályban levő benzingőzt meggyújthatja.
A kapcsolót a tüzelőanyag-tartályon a jobb hátsó ülés alatt csavarok és tömítés rögzltik.

13.15.13. Az irányjelző lámpák megszakítója

Ez egy segéd-mágnesáramkörrel ellátott hőkapcsoló, amelynek működését hang jelzí. A megszakítónak 42 W teljesítményhez (ez 2 db irínyjelző lámpa fogyasztásának felel meg) tartozó áramterhelés közben percenként 30...90 megszakítást kell végeznie. A percenkénti megszakítások száma az ellenálláshuzal feszitőcsavarjával állítható be. A csavarhoz az érintkezőkkel ellátott lapon levő ragasztószalag eltávolítása után férhetünk hová. Beállítás után a csavart festékkel biztositsuk, és a furatot ismét ragasszuk le. Az áram-terhelést a (+) és a Z jelű kapcsokra csatlakoztassuk; a P jelű kapocsra az elakadásjelzö bekapcsolásakor működő kiegészítő terhelés kerül.
Az irányjelzőlámpák megszakitója a műszerfal középső panelje hátfalának előreugrásán levő tartóban van. Az említett középső panel leszerelése után válik hozzáférhetővé. Az érintkezőkkel lefelé kell beszerelni. Az elakadásjelző-kapcsolóval való összekötéskor az azonos jelű érintkezőket kell a vezetékekkel összekötni: Z, P, (+).

13.15.14. A segédfényszórók kapcsolója

A segédfényszórók kapcsolóját a műszerfal alatt balra, a segédpanelnél helyezték el. A segédfényszórók a kapcsológomb kihúzása után gyulladnak ki, ha a távfényszórók be vannak kapcsolva.

13.15.15. A hőmérő érzékelője

Tömítőgyűrűvel a hengerfejbe csavarozták. Egy termisztoros elem, amely a hűtőfolyadék hőmérséklet-változásának megfelelöen változtatja a villamos ellenállását, így a rajta keresztül a hömérőbe folyó áram a hűtöfolyadék hőmérsékletváltozásának megfelelően változik. Nem javitható, hiba esetén ki kell cserélni.

13.15.16. Az alapjárati fúvóka kapcsolója

Egy elektromágneses tűszelep, amelyet a karburátorba csavaroztak. Mindaddig, amíg nincs áram alatt, elzárja a tüzelőanyag folyását az alapjáratí fúvókán keresztül. A motor túlmelegedésekor megakadályozza az öngyulladást.

13.15.17. Villamos dugaszoló aljzat

A villamos dugaszoló aljzat a hengeres csatlakozódugasz dugaszolására alkalmas. Be- és kiszerelésekor az alsó részt a gépkocsi belsejében tartsuk ellen, és a felső részt a csomagtér felől csavarjuk ki vagy be.
A dugaszoló aljzat alsó részének fémesen kell érintkeznie a kocsiszekrénnyel, ezért beszerelés előtt a festéket le kell kaparni.

13.15.18. A műszertábla és tartozékai, szerelése

A műszertáblába a gépkocsi üzemeltetéséhez szükséges mérőműszereket és ellenörzőlámpákat szerelték:
~ kilométer-számlálóval ellátott sebességmérő;
~ fordulatszámmérö (Skoda 105 GL, 120 LS és 120 GLS típusú gépkocsiknál);
~ hőmérő;
~ tüzelőanyag-mérő;
~ valamint a gépkocsi üzemeléséhez szükséges funkciók ellenőrzőlámpái. A csatlakozó aljzatok a villamos csatlakozások gyűjtőhelyei, amelyekhez a gépkocsi villamos hálózatának vezetékkötegére szerelt aljzatok közvetlenül esatlakoznak (l. a 13.1. alfejezetben).
A sebességmérö hajtótengelyét a 12.5. alfejezetben ismertetjük.
A műszertábla ki- és beszerelését a következeőképpen végezzük:
1. Csavarjuk ki a műszertábla sarkaiban levö csavarokat.
2. A hollandi anya lecsavarásával kössük ki a sebességmérő hajlékony tengelyét, és a műszertáblát emeljük ki a műszerfalból!
3. Húzzuk ki a dugaszokat, a Skoda 105S és 120 típusú gépkocsiknál kössük le még a testelő vezetéket, és a műszertáblát vegyük ki a gépkocsiból.
A műszertáblának a müszerfalba (burkolatba) való visszaszerelése a kiszerelés forditott sorrendjében történik.
A műszertábla szét- és összeszerelését és maguknak a műszereknek a javítását a különleges javítóműhelyekben kell végeztetni.