14.10. A kárpitozás és a tömítőprofilok

14.10.1. Paneles kárpitozás

Ez a kárpitozás az ajtókon, a mellső és a hátsó ablakoszlopon található. Rugalmas feszitőcsapokkal rögzített egységek vannak továbbá a hátsó üléstámla mögötti felületen, a mellső ülések külső vezetősíneinél, a mellső kerékjáratokon és a műszerfal előtt. Az egységeket a középső oszlopokra csavarok rögzítik.

14.10.2. Ragasztott kárpitozás

A paneles kárpitozáson és a mennyezetkárpitozáson kívül a többi borítórész ragasztva van. A ragasztáshoz gumiragasztót használtunk (l. a 16.8. alfejezetben). A ragasztandó felületeket ragasztóval kenjük he, kicsit hagyjuk száradni, majd nyomjuk össze.

14.10.3. Mennyezetkárpitozás

Leszerelés
A mennyezet borítása műbőr, és a rögzítőívek részére vezetők vannak bevarrva. A borítás alatt a tetőlemezre hő- és hangszigetelőt ragasztottak.
Elöször szereljük ki a mellső és a hátsó ablaküveget (l. a 14.7. alfejezetben), vegyük ki az ajtókeret felső tömítését, szereljük le az utastér világítótestjeit (l. a 13.10. alfejezetben), a napellenzőket, a visszapillantó-tükröt, a kapaszkodókat és a ruhafogasokat. Továbbá szereljük le a mellső, a kőzépső és a hátsó oszlop paneljét.
A mennyezetkárpit leszerelésekor - ha azt vissza akarjuk még szerelni - a ragasztott részeket és a keret teljes kerületén a rögzítőíveket óvatosan bontsuk le.
Felszerelése
Először ellenőrizzük a rögzítőíveket - ezeken rajta kell lenni a fém és a gumi alátétnek. Az előző ragasztó maradványait benzinnel gondosan tisztítsuk le. .A kocsiszekrényt a ragasztási helyeken. és a mennyezetborítás alsó részét kb. 60 mm szélességben ragasztóval kenjük be, majd hagyjuk néhány percig száradni.
A rőgzítőíveket toljuk be az oldalnyílásokba. folyamatosan, hátulról előre. A mennyezetboritást fokozatosan feszítsük ki, előszö a kocsiszekrény hosszirányáhan, a mellső és a hátsó ablaknál a levehető szorítókkal biztosítsuk. A borítást az ablakkeret szélén húzzuk át (kb. 6 mm-t a külső oldalon), és gondosan ragasszuk fel. A túlnyúló széleket vágjuk le és a felületeket tisztítsuk meg. A tisztításhoz kizárólag szappant és vizet használjunk.
A többi műveletet a leszerelés fordított sorrendjében kell végezni.

14.10.4. Tömítőprofilok

A többi tömítés a megfelelő helyekre helyezzük be vagy ragasszuk fel. E műveletek külön útmutatást nem igényelnek.
Különleges tömítése van az ajtókeretnek (277. ábra) Ez gumi tőmlőprofilból és rőgzítő U-profilból áll. Különleges kialakítás, amely belső acélbetéttel van ellátva (PIRELLI-rendszer). Leszerelésekor a profilt óvatosan vegyük szét, a sarokíveket nem szabad kiegyengetni, nem szabad az eredeti alakját megváltoztatni, hogy a visszaszereléskor felhasználható legyen.
Visszaszereléskor az U-profilt az ajtónyilás kerületére rá kell ütögetni és az oldalát fogóval megnyomva kell rögzíteni.

277. ábra. Az ajtókeret tömítése
1 az ajtókeret felső és oldalsó tömítése (gumitömlő és rogzito U-profil); 2 az ajtókeret küszöbtömítésének borító rögzítő léce: 3 az ajtókeret küszöbtömítése (gumi tömlőprofil)