12. Pedálok, karok, vonórudak, kötelek és a fenéklemez alatti csővezetékek

A pedáloknak, karoknak, vonórudaknak, köteleknek és a fenéklemez alatti csővezetékeknek a gépkocsiban meghatározott jelentőségük van, és céljaik nagyon kiterjedtek. Rövid műszaki jellemzésük a megfelelő szakaszokban található. A pedálok és a kapcsolószerkezet karbantartását a 15.11. alfejezetben, a gázszabályozó mozgatószerkezetét a 15.2. alfejezetben ismertetjük.

12.1. A tengelykapcsoló-pedál és a fékpedál

12.2. Gázpedál és gázszabályozó tokoshuzal

12.3. A szívató működtető karja és tokoshuzalja

12.4. A sebességváltókar és a kapcsolórudazat

12.5. A fenéklemez alatti csővezetékek, vonórudak, tokoshuzalok