3. A tengelykapcsoló

A tengelykapcsoló összekötő elem a motor és a sebességváltómű között. A tengelykapcsoló súrlódótárcsája, amely összeköttetésben van a tengelykapcsoló és a sebességváltómű tengelyével, a lendítőkerék és a nyomótárcsa közé van szorítva. A tengelykapcsolót a nyomórugóknak a nyomótárcsára gyakorolt hatása nyomja a lendítőkerékhez. Kiemelését a kapcsolófedélen levő kiemelőkarok végzik a kinyomóhüvelyen és a kiemelővillán keresztül. A tengelykapcsolópedál kinyomása következtében a hidraulikus átviteli szerkezetben létesített folyadéknyomás hatására a nyomótárcsa kiemelődik, és a súrlódó tárcsa szabaddá válik.
93. ábra. Tengelykapcsoló a lendítőkerékbe szerelt súrlódótárcsa, a nyomólap a fedéllel és a működtető szerkezet
A tengelykapcsoló száraz, súrlódó, rugós, egytárcsás. Működtetését hidraulikus átviteli szerkezet végzi. A kinyomóhüvelyt golyóscsapágyban ágyazták. A lendítőkerék és a nyomótárcsa öntvény, a súrlódótárcsa acéllemezből készült lamella, amelyre cserélhető azbesztgumi-betét és a tengelykapcsolótengely részére agy van szegecselve. A fedelet és a kiemelőkarokat acéllemezből sajtolták.
A tengelykapcsoló karbantartását a 15.3. alfejezetben ismertetjük.

3.1. A tengelykapcsoló kiszerelése a motorból és visszaszerelése a motorba

3.2. A tengelykapcsoló szétszerelése

3.3. A tengelykapcsoló és a súrlódótárcsa összeszerelése

3.4. A tengelykapcsoló működtető mechanizmusa

  3.5. A meghúzási nyomatékok

A meghúzási nyomatékokat a 17. táblázat tartalmazza, az MP 9-103 jelű nyomatékkulcs a 29. ábrán látható.


17. táblázat. A tengelykapcsoló csavarkötéseinek méretei és meghúzási nyomatékai
A csavarkötés helyeméretenyomatéka, N*m
A tengelykapcsoló-burkolat
csavarjai
M 823...28