13. A villamos berendezések

A gépkocsi villamos berendezéseinek üzemelését 12 V névleges feszültségű. akkumulátorról táplált egyenáram biztosítja. A 14 V névleges üzemi feszültséget az egyenirányító diódákkal egybeépített váltakozóáramú generátor és a hozzá tartozó feszültségszabályozó létesíti. A gépkocsi hálózalát a váltakozóáramú generátor táplálja, amely egyidejűleg az akkumulátort is utántölti.
A gépkocsi villamos szerelvényei ún. egyvezetékes rendszerűek, azaz a negatív (-) vezetőt a gépkocsi acélszerkezete,a pozitív(+ ) vezetőt a vezetékek alkotják. A villamos berendezések karbantartását a 15.12. alfejezetben tárgyaljuk.

13.1. A villamos hálózat és a vezetékek jelölése
13.2. A villamos berendezések, biztosítók kapcsolási vázlata
13.3. Az akkumulátor
13.4. Generátor (nem az Andrt-könyvből)
13.5. Feszültségszabályozó (nem az Andrt-könyvből)
13.6. Az indítómotor
13.7. A gyújtáselosztó
13.8. A gyújtótranszformátor
13.9. A gyújtógyertyák és a gyújtókábelek
13.10. A világítás
13.11. A kürt
13.12. Ablaktörlő és tartozékai, ablakmosó
13.13. Hűtőventillátor
13.14. A fűtő- és szellőztetőventillátor
13.15. Kapcsolók